Boekgegevens
Titel: De scheikunde van het onbewerktuigde en bewerktuigde rijk: bevattelijk voorgesteld en met eenvoudige proeven opgehelderd
Auteur: Stöckhardt, J.A.; Gunning, Jan Willem
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1855
3de Nederduitsche uitg. van Stöckhardt's Schule der Chemie, bew. door J. W. Gunning
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 649 E 15
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203594
Onderwerp: Scheikunde: scheikunde: algemeen
Trefwoord: Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De scheikunde van het onbewerktuigde en bewerktuigde rijk: bevattelijk voorgesteld en met eenvoudige proeven opgehelderd
Vorige scan Volgende scanScanned page
140
los eu dit ontwijkt als watervrij, daar het geen water meer vindt.
In het groot bereid men het door ijzervitriool, dat van de grootste
hoeveelheid kristalwater beroofd is, iu steenen retorten te verhitten
en het destillaat op te vangen. Men kan gemakkelijk nagaan,
dat het ijzervritriool daartoe zoo lang moet verhit zijn, dat in
het terugblijvende op 1 aeq. awavelzuur minder dan 1 aeq. water
voorkomt. Somwijlen leidt men ook den damp uit de steeneu
retorten in Engelseh zwavelzuur, dat hierdoor in rookend veran-
derd wordt. Daar dit dik vloeibaar als olie is en uit ijzervitriool
wordt verkregen, zoo gaf men daaraan den naam van vitrioololie,
doch den naam van Nordhauser zwavelzuur kreeg het, daar deze
stad eeuwen lang geheel Duitsehland van dit zuur voorzag.
Komt de vitrioololie met de lueht in aanraking, zoo verdampt
het daarin bevatte ligt vlugtige watervrije zuur en vereenigt zicli
met den in de lucht aanwezigen waterdamp; cr ontstaat Engelseh
zwavelzuur, dat, daar het tien maal minder vlugtig is, zich in
de koude lucht tot witte dampen verdigt, even zoo als men bij
den waterdamp ziet, wanneer deze in koude lucht stroomt. De
rook van de vitrioololie bestaat dus uit dampen van Engelseh
zwavelzuur.
Zoo lang zwavelzuur alleen uit ijzervitriool bereid kon worden ,
was het zeer duur. Yoor den prijs, dien men vroeger voor een
paar pond betaalde, ontvangt men thans een geheelen centenaar.
Dezen goedkoopen prijs kreeg het eerst, toen men in Engeland
voor 100 jaren eene andere, onvergelijkelijk goedltoopcre berei-
dingsmethode van dit zuur uitvond , namelijk uit den zwavel zelf.
171. Engelseh zwavelzuur (HO , SO,).
Kool en phosphor nemen, wanneer zij verbranden, de grootste
hoeveelheid zuurstof op, waarmede zij verbonden kunnen worden,
men verkrijgt koolzuur en phosphorzuur. Gedroeg ziek de zwavel
eveneens, zoo kon niets gemakkelijker zijn , dan er zwavelzuur
van te maken. Gelijk bekend is, vormt hij echter bij het verbran-
den slechts zwaveligzuur (SO^), d. i. er verbinden zich met 200
zwavel (1 aeq.) slechts 200 zuurstof (2 aeq.) Zal dit tot zwavel-
zuur worden, zoo moet men het dwingen, nog 100 zuurstof
(1 aeq.) op te nemen. Dit geschiedt door een ligehaam, dat zeer
rijk aan zuurstof is, en die gemakkelijk afgeeft, door salpeterzuur.
Froef, Men binde eenige zwaveldraden aan een stukje ijzer-
draad , steke ze aan, en houde ze zoo lang in eene wijde flesch,
waarin zich eenig water bevindt, tot de blaauwe zwavelvlam uit-