Boekgegevens
Titel: De scheikunde van het onbewerktuigde en bewerktuigde rijk: bevattelijk voorgesteld en met eenvoudige proeven opgehelderd
Auteur: Stöckhardt, J.A.; Gunning, Jan Willem
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1855
3de Nederduitsche uitg. van Stöckhardt's Schule der Chemie, bew. door J. W. Gunning
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 649 E 15
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203594
Onderwerp: Scheikunde: scheikunde: algemeen
Trefwoord: Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De scheikunde van het onbewerktuigde en bewerktuigde rijk: bevattelijk voorgesteld en met eenvoudige proeven opgehelderd
Vorige scan Volgende scanScanned page
Koolstof en zuurstof.
137
c) Bij de uitademing van menschen eu dieren : wat gemakkelijk
bewezen kan worden, wanneer men de uit de longen komende
lueht door eene glazen buis in kalkwater blaast; er ontstaat kool-
zure kalk, die de vloeistof troebel maakt. Wij ademen zuurstof
in, deze verbindt zieh in ons ligchaam met
koolstof cn wordt als koolzuur weder uit-
geademd. Men moet dus in besloten ruimten
of plaatsen, waarin zich veel menschen op-
houden , of waar vele lichten branden, zor-
gen , dat dc bedorvene lucht; d. i. die rijk
aan koolzuur is, weg stroonien en daarvoor
versche , d. i. zuurstofrijke in de plaats kan
treden. Dit geschiedt door eenen kunstma-
tigen luchtstroom of ventilatie.
d) Bij de wijngisting, d. i. bij de berei-
ding van wijn, bier en brandewijn. Daarbij
wordt de suiker in wijngeest en koolzuur ont-
leed ; dc eerste blijft in het vocht en geeft het
de bekeude bedwelmende kracht, het koolzuur ontwijkt in de lucht.
c) Bij het venotten van alle plantaardige en dierlijke stoffen.
In alle organische ligchamen is koolstof aanwezig, en deze veran-
dert bij de verrotting allengs door de zuurstof der lucht in kool-
zuur; er moet derhalve overal, waar dieren en planten zijn, op
de aarde , in de zee en in de lucht koolzuur gevormd worden.
Al het koolzuur, dat op de beschrevene wijzen ontstaat, wordt
door de lucht opgenomen. Bleef het daarin, zoo zoude de lucht
allengs bedorven worden , te meer , daar haar bij de ademhalings-,
verbrandings- en verrottingsprocessen bovendien vrije zuurstof of
levenslucht onttrokken wordt. Dit is echter niet het geval. Dc
zuurstof neemt niet af: het koolzuur niet toe. Eene ondoorgron-
delijke wijsheid heeft de plantenwereld tot behoedster van het dier-
lijk leven aangesteld en met bewonderenswaardige eenvoudigheid het
zoodanig ingerigt, dat de planten het door menschen cn dieren
als onbruikbaar uitgeademde koolzuur als het voornaamste voedings-
^ ___ ___middel uit de lucht inzuigen
en deze daarvoor zuurstof terug
geven. De planten ademen
koolzuur in en (onder den in-
vloedvan het licht) zuurstof uit.

2) Kooloxydegas (CO) is reeds 110 behandeld.