Boekgegevens
Titel: De scheikunde van het onbewerktuigde en bewerktuigde rijk: bevattelijk voorgesteld en met eenvoudige proeven opgehelderd
Auteur: Stöckhardt, J.A.; Gunning, Jan Willem
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1855
3de Nederduitsche uitg. van Stöckhardt's Schule der Chemie, bew. door J. W. Gunning
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 649 E 15
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203594
Onderwerp: Scheikunde: scheikunde: algemeen
Trefwoord: Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De scheikunde van het onbewerktuigde en bewerktuigde rijk: bevattelijk voorgesteld en met eenvoudige proeven opgehelderd
Vorige scan Volgende scanScanned page
Koolstof en Zuurstof. 135
del gebruikt; meu vervaardigt het thans ook kunstmatig (struve's
miueraahvater). Voor weinig geld kan men zelfs tegenwoordig
glazen toestellen koopen, waarmede men groote hoeveelheden
koolzuur in water, wijn, limonade of andere vloeistoffen persen
kan, en deze daardoor mousserend maakt. (Liebigsehe gastoestellen).
Zoo als hieruit blijkt, is het koolzuur onschadelijk, ja heilzaam,
wanneer het in de maag komt, het werkt alleen verstikkend ,
wanneer het ingeademd en dus in de longen komt. Het schuimen
van vele biersoorten en van den champagne wijn ontstaat even-
eens door het koolzuur, dat zich bij dc gisting vormde en door
het sluiten van de flesschen gedurende de gisting daarin terugge-
houden werd.
f) Men werpe een stukje krijt in azijn; azijn is een van de
zwakste zuren, doch het is in staat, het koolzuur te verdrijven;
dit ontwijkt onder opbruising. Het koolzuur is een zeer zwak zuur,
daar het eene groote neiging heeft om gasvormig te worden.
g) Vroeger kende men het koolzuur slechts als een gas, thans
is men echter in staat, hetzelve door sterke zamendrukking bij eene
groote koude , in eene vloeistof te veranderen. Deze vloeistof ver-
dampt zoosnel, dat daarbij eene koude ontstaat (40) van bijna —100°.
Door deze is het in den laatsten tijd zelfs gelukt, het koolzuur vast
tc maken. Het heeft dan het voorkomen van sneeuw of ijs.
166. Om zich te overtuigen , dat in het kleurlooze koolzuurgas
werkelijk kool aanwezig is, neme men een reageerbuisje, stoote
den bodem daarvan door eu
verbinde het door middel van
eene doorboorde kurk en eene
glazen buis met eene flesch,
waaruit koolzuur ontwikkeld
wordt (64). In het reageer-
buisje schuift men een stukje
potassium ter grootte eener
erwt, dat men eerst met vloei-
papier heeft afgedroogd, en
verhit de plaats, waar het ligt, van buiten met eene lamp. Het
potassium is een metaal, dat veel overeenkomst heeft met het
sodium en , even als dit, eene groote neiging heeft, om zich met
de zuurstof te verbinden; het is in staat aan het koolzuur, dat
daarover heen stroomt in de hitte de zuurstof te ontnemen. Dit
geschiedt, en er ontstaat potassium-oxy de of potasch (KO) , eene