Boekgegevens
Titel: De scheikunde van het onbewerktuigde en bewerktuigde rijk: bevattelijk voorgesteld en met eenvoudige proeven opgehelderd
Auteur: Stöckhardt, J.A.; Gunning, Jan Willem
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1855
3de Nederduitsche uitg. van Stöckhardt's Schule der Chemie, bew. door J. W. Gunning
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 649 E 15
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203594
Onderwerp: Scheikunde: scheikunde: algemeen
Trefwoord: Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De scheikunde van het onbewerktuigde en bewerktuigde rijk: bevattelijk voorgesteld en met eenvoudige proeven opgehelderd
Vorige scan Volgende scanScanned page
Koolstof en zuurstof.
133
Tig. 84*.
lood water en vervolgens eenige stukjes krijt- of kalksteen; het
fleschje wordt door eene gebogen buis met eene pneumatische
trog verbonden en het onder opbrui-
sing ontwijkende gas opgevangen.
Het sterkere salpeterzuur verjaagt het
zwakkere koolzuur, terwijl het zi(?h
met de basis van het krijt, met den
kalk (CaO) verbindt. De gewone sal-
peterzure kalk (CaO, NOJ is een
oplosbaar zout, er blijft dus een hel-
der vocht over, waaruit men door
verdamping het zout in eeneu
vasten vorm kan verkrijgen.
Proef. Men herhale deze
proef met die wijziging , dat
men in plaats van salpeterzuur
1 lood zwavelzuur (SO^), dat men eerst met 4 lood water voor-
zigtig vermengd heeft (84) , gebruikt; men verkrijgt koolzuur en
zwavelzuren kalk. Het vocht wordt ditmaal niet helder, daar de
gevormde zwavelzure kalk
(CaO, SO,) een bijna onoplos-
baar zout is; het is hetzelfde
ligchaam, dat men in het da-
gclijkselie leven gips noemt.
Nadat dc proef geëindigd is, droogt men het laatste en bewaai-t
het tot verdere proeven. De beide laatste proeven zijn duidelijke
voorbeelden van eenvoudige keurvenvantschap.
Proef. Bij de oplossing van den salpeterzuren kalk uit de eerste
proef druppele men zwavelzuur; het heldere vocht wordt dik en
troebel, er ontstaat eveneens
gips, daarliet zwavelzuur, dat
sterker is dan het salpeterzuur^
het laatste verdringt en zich
met den kalk verbindt.
1G5. Proeven met koolzuur.
a) Blaauw reageerpapier wordt, in koolzuur gehouden, rood,
doch door het liggen in de lucht weder blaauw; het koolzuurgas
is een vlugtig zuur.
b) Een brandende zwavelstok gaat uit, wanneer men hem in
koolzuur houdt. Evenzoo wordt ook het leven uifgebhischt, wan-
vlugtig
j niet
\lugtig
vlugtig
niet
vlugtig
oplosbaar
moeijelijk
oplosbaar