Boekgegevens
Titel: De scheikunde van het onbewerktuigde en bewerktuigde rijk: bevattelijk voorgesteld en met eenvoudige proeven opgehelderd
Auteur: Stöckhardt, J.A.; Gunning, Jan Willem
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1855
3de Nederduitsche uitg. van Stöckhardt's Schule der Chemie, bew. door J. W. Gunning
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 649 E 15
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203594
Onderwerp: Scheikunde: scheikunde: algemeen
Trefwoord: Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De scheikunde van het onbewerktuigde en bewerktuigde rijk: bevattelijk voorgesteld en met eenvoudige proeven opgehelderd
Vorige scan Volgende scanScanned page
132 /ure)!.
flat is, Tan het zout, dat meu verkrijgt door salpeterzuur met
ammonia te neutraliseren en de vloeistof te verdampen. Het
verdwijnt allengs geheel, wanneer het verhit wordt, omdat het
geheel in twee vlugtige stoffen , water en stikstofoxydule, wordt
veranderd. Salpeterzuur heeft de zamenstelling NO^ ammonia
NH3. De 3 aeq. waterstof nemen 3 aeq. zuurstof van het
salpeterzuur op en vormen daarmede 3 HO , terwijl de stikstof
der ammonia zieh met de overblijvende bestanddeelen van het sal-
peterzuur verbindt en daarmede 2 NO vormen. Het volgende
schema zal dit nog duidelijker maken:
NO» NH> = 2N-l-20 + 3H-l-30 = 2N0 -1-3 HO
salpeterzure stikstofoxydule water
ammonia. 2 acq. 3 acq.
Onderzoekt men de vier genoemde stikstofverbindingen, om zoo
na te gaan, hoe zij volgens het gewigt zijn zamengesteld, zoo
vindt men; dat de gewigtsverhoudingen tot elkander staan als
de maatverhoudingen. Er verbinden zich namelijk van elke zijde :
volgens gewigt volgens maat
175 dl. N met 500 dl. O of 2 mt. (1 aeq.) N met 5 mt. (aeq.) OtotNO^
175 » — » 300 // —// 2 // (laeq.) — // 3 // , — ,, NO,
175 — y 200 y — 2 » (laeq.) — » 2 y — „ NO,
175 „ — , 100 y — ,/ 2 y (laeq.) — „ \ n y — „ NO
Onder 1 maat of aeq. zuurstof (O) denken wij ons diensvol-
gens eene gewigtshoeveelhcid van 100 lood, grein enz. Onder 2
maat of 1 aeq. stikstof (N) daarentegen eene gewigtshoeveelhcid
van 175 lood, grein enz.
KOOLSTOF EN ZUUBSTOF.
1) Koolzuur of vaste lucht (CO,).
164. Bij de koolstof werd reeds aangetoond, dat kool en alle
andere brandstoffen bij snelle verbranding koolzuur vormen (115)
en dat deze luchtsoort door kalkwater ontdekt kan worden , het-
welk daardoor troebel wordt, daar er een onoplosbaar zout, kool-
zure kalk, gevormd wordt. Krijt, kalksteen, marmer zijn ook
koolzure kalk, daaruit kan men koolzuur in groote hoeveel-
heid bereiden.
Proef, lu een fleschje brengt men 1 lood salpeterzuur en 1