Boekgegevens
Titel: De scheikunde van het onbewerktuigde en bewerktuigde rijk: bevattelijk voorgesteld en met eenvoudige proeven opgehelderd
Auteur: Stöckhardt, J.A.; Gunning, Jan Willem
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1855
3de Nederduitsche uitg. van Stöckhardt's Schule der Chemie, bew. door J. W. Gunning
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 649 E 15
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203594
Onderwerp: Scheikunde: scheikunde: algemeen
Trefwoord: Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De scheikunde van het onbewerktuigde en bewerktuigde rijk: bevattelijk voorgesteld en met eenvoudige proeven opgehelderd
Vorige scan Volgende scanScanned page
126
Niet-mtalen of metalldiden.
4) De niet-metalen kunnen zich bijna allen met de waterstof
TerWden, de metalen in den regel niet. Eenige der waterstof-
verbindingen hebben zure eigenschappen (waterstofzuren).
5) Insgelijks verbinden zij zich met de zuui-stof en wel tot zure
oxyden of zuurstofzuren. De metalen verbinden zich wel is waar
ook met de zuurstof, doch meestal tot basische oxyden of bases.
6) Naar den aggregatietoestand zijn bij gewone temperatuur
7 niet-metalen vast: C, S, P, Se, J, B, Si.
1 — vloeibaar: Br.
5 — gasvormig: O, H, N, Cl, (Cy).
7) Naar de overeenkomst, w;elke de niet-metalen onder elkan-
der hebben, kan men uit dezelve vier famUiën of groepen vormen:
1. Groep Organogenen, dieren- en plantenvoorbr.: O, H, N, C.
2. — Pyrogenen, vuurvoortbrengende: S, P, Se.
3. — Halogenen, zoutvoortbrengende: Cl, J, Br, E, (Cy).
4. — Hyalogenen, glasvoortbrengende: B, SL
Z U E E N.
I. ZUURSTOrZUREN
OF
VEEBINDINGEN VAN NIET-METALEN MET ZUUESTOF.
STIKSTOF EN ZUUESTOF,
1) Salpeterzuur of sterkwater (HO, N0>).
159. Froef. In eene kleine retorte brenge men 1 lood gestoo-
j'jc 83_ ten salpeter , giete daarop
1 lood Engelseh zwavel-
zuur en late de retorte
eenigen tij d overeind staan
opdat het zwavelzuur,
dat in den hals is blij-
ven hangen, naar bene-
den vloeije. Dan plaatse
men de retorte in een
ijzeren bakje met zand,
legge er eene kolf aan, omwikkele de voegen tusschen de retorte
«n kolf met eenige reepen nat gemaakt vloeipapier cn verwarme