Boekgegevens
Titel: De scheikunde van het onbewerktuigde en bewerktuigde rijk: bevattelijk voorgesteld en met eenvoudige proeven opgehelderd
Auteur: Stöckhardt, J.A.; Gunning, Jan Willem
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1855
3de Nederduitsche uitg. van Stöckhardt's Schule der Chemie, bew. door J. W. Gunning
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 649 E 15
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203594
Onderwerp: Scheikunde: scheikunde: algemeen
Trefwoord: Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De scheikunde van het onbewerktuigde en bewerktuigde rijk: bevattelijk voorgesteld en met eenvoudige proeven opgehelderd
Vorige scan Volgende scanScanned page
118 Niet-metalen, of fiieialldiden.
cMoorwater of eene oplossing van chloorkalk. Op eene gemak-
kelijke en weinig kostbare wijze kan men dergelijke lokalen met
chloor berooken, door een mengsel van bruinsteen met gewoon
zout op een bord uit te spreiden en er van tijd tot tijd een wei-
nig zwavelzuur op te gieten (151).
e) Een klein , wit glaasje wordt met chloorwater gevuld en
omgekeerd in een met water gevuld kopje geplaatst; het blijft
op eene donkere plaats onveranderd. Plaatst men het echter in
de zon, zoo verzamelt er zich in het bovenste gedeelte van het glas
eene kleurlooze luchtsoort, waarin een glimmende zwavelstok ont-
vlamt. Het is zuurstof. Na eenige dagen heeft het water den reuk
van chloor verloren, het smaakt zuur, en daarin gedoopt blaauw
lakmoespapier wordt niet meer wit, maar rood. Er waren slechts
drie elementen aanwezig, de bestauddeelen van het water en cldoor;
het is duidelijk, dat het chloor zich met de waterstof tot zoutzuui'
heeft verbonden , en de zuurstof van het water vrij is geworden.
Het chloor had hier de keus tusschen wa-
terstof en zuurstof, het koos de eerste,
het heeft derhalve eene grootere verwant-
schap tot de waterstof dan tot de zuurstof.
Dit is weder een voorbeeld van eenvoadige
keurverwantschap. Men beschut de flessehen, waarin chloorwater
wordt bewaard, het eenvoudigst tegen de ontleding door het licht,
door ze met zwart papier te beplakken.
e*) Troef. Eene reep vloeipapier wordt eerst in terpentijnolie
gedompeld en daarop in een fleschje met chloorgas gebragt. Er
ontstaat onmiddellijk eene vlam, terwijl een dikke walm gemengd
met prikkelend zure dampen opstijgen.
Terpentijnolie is eene organische stof, die geene zuurstof bevat
en enkel uit koolstof en waterstof bestaat. Komt zij in meer of
min fijn verdeelden staat met chloorgas in aanraking, dan bemag-
tigt dit laatste onmiddellijk hare waterstof en verbindt zich daar-
mede onder verschijning van vuur, tot zoutzuur, dat in prikkelende
dampen in de lueht opstijgt. De walm die hierbij te gelijk ontstaat,
is niets anders, dan de koolstof van de terpentijnolie, die bij deze
chemische wisselwerking in fijn verdeelden staat wordt afgescheiden.
Behalve de schoone wijze, waarop deze proef ons de bestaud-
deelen der terpentijnolie leert kennen, toont zij weder op eene
overtuigende wijze de overwegende verwantschap, die het chloor
tot dc waterstof bezit.