Boekgegevens
Titel: De scheikunde van het onbewerktuigde en bewerktuigde rijk: bevattelijk voorgesteld en met eenvoudige proeven opgehelderd
Auteur: Stöckhardt, J.A.; Gunning, Jan Willem
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1855
3de Nederduitsche uitg. van Stöckhardt's Schule der Chemie, bew. door J. W. Gunning
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 649 E 15
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203594
Onderwerp: Scheikunde: scheikunde: algemeen
Trefwoord: Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De scheikunde van het onbewerktuigde en bewerktuigde rijk: bevattelijk voorgesteld en met eenvoudige proeven opgehelderd
Vorige scan Volgende scanScanned page
114 Met-metalen, of metallotden.
zuur of eene sterke basis opgewekt, zoo noemt men dit eene ont-
leding door voorbeschikkende verwantschap.
8) Desoxyderen, het tegenovergestelde van oxyderen, heet de
zuurstof uit eene verbinding wegnomen.
9) Om eene scheikundige stof te erkennen en van anderen te
scheiden, vermengt men hare oplossing met reagentia, d. i. met
zulke stoffen, die met haar eene onoplosbare verbinding vormen
(nederslag), of hare kleur, reuk enz. veranderen; deze verande-
ringen heeten reaetieversehijnselen.
10) Alleen aan oplosbare ligchamen bespeurt men smaak, alleen
aan vlugtige reuk.
CHLOOR, CHLORINE (Cl).
(Apq. gew. 443,:f. — Spec, gew; ; 2,5.)
150. Op i lood fijn gewreven bruinsteen wordt 3 lood zout-
ïig. 80. gegoten en in een, met
eene gebogene glazen buis ver-
bonden kolfje langzaam ver-
warmd.
Er ontwijkt een geelgroen
gas van een verstikkenden reuk.
De naam chloor, dien het draagt,
is van zijne kleur afgeleid; het
Grieksehe woord chloros betee-
kent namelijk geelgroen. Wil
men het op de gewone wijze
in flesschen boven een bak met
water opvangen, zoo moet men
daartoe heet water gebruiken,
daar het gas in koud water oplosbaar is. Het best vult men ech-
ter flesschen met chloor door het gas met eene tweemaal omge-
bogen buis op den bodem derzelve te leiden. Het chloor verdrijft
de dampkringslucht, daar het zwaarder is dan deze en vervult
allengs de flesch, hetwelk men gemakkelijk aan de kleur van het
gas zien kan; men neemt er dan voorzigtig de buis uit en sluit
de flesch.
In eene met chloor gevulde flesch giete men eenig koud water
en schudde sterk om, terwijl men haar met den vinger gesloten
houdt, men zal dan spoedig bemerken, dat de vinger ingezogen