Boekgegevens
Titel: De scheikunde van het onbewerktuigde en bewerktuigde rijk: bevattelijk voorgesteld en met eenvoudige proeven opgehelderd
Auteur: Stöckhardt, J.A.; Gunning, Jan Willem
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1855
3de Nederduitsche uitg. van Stöckhardt's Schule der Chemie, bew. door J. W. Gunning
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 649 E 15
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203594
Onderwerp: Scheikunde: scheikunde: algemeen
Trefwoord: Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De scheikunde van het onbewerktuigde en bewerktuigde rijk: bevattelijk voorgesteld en met eenvoudige proeven opgehelderd
Vorige scan Volgende scanScanned page
Phosphoiieatersiof. 113
het kolfje zal das levendiger koken, dan wanneer men het in
zuiver water, dat sleehts 100'' C. warm kan worden, verhit.
Men noemt een toestel, waarin men ligchamen door heet water
of heete zoutoplossingen verwarmt, een waterbad. Op dergelijke
wijzen worden extracten verdampt en stoffen gedroogd , die bij
eene sterkere hitte ligt aanbranden of ontleed worden.
Phosphor en zwavel zijn bijzonder door hunne groote brand-
baarheid gekenmerkt; men kan ze daarom pyrogenen of vuur-
voortbrengers noemen.
OVEEZIGT OVER DE PTROGENEN (zwavcl en phosphor).
1) Enkelvoudige ligchamen verbinden zich in den regel slechts
met enkelvoudige, zamengestelde alleen met zamengestelde.
2) Zoo twee ligchamen scheikundig op elkander zullen werken,
moet althans een van beiden vloeibaar of gasvormig zijn.
3) Wanneer ligchamen, die in eene vloeistof opgelost of als
damp met lucht vermengd zijn , plotseling in den vasten toestand
overgaan, zoo verkrijgt men ze als een zacht, fijn (dikwijls ook
kristallijn) poeder (zwavelmelk of zwavelbloemen). AUe fijn ver-
deelde en porcuse ligchamen zuigen gretig gassoorten op en ver-
digten deze in zich, vele met zoo groote kracht, dat de gassoorten
zich in de poriën chemisch met elkander verbinden (platinaspons,
houtskool, roet).
4) Eene onvolkomene verbranding of oxydatie heeft plaats,
wanneer er niet genoeg lucht (zuurstof) aanwezig.is; eene lang-
zame verbranding, wanneer een ligchaam zich bij de gewone
temperatuur met zuurstof verbindt, doch eene volkomene of sneUe
verbranding , wanneer die verbinding in eene hoogere temperatuur
en bij rijkelijk aanwezige lucht geschiedt. In de beide eerste ge-
vallen ontstaan er lagere oxydatietrappen , in het laatste hoogere.
5) In de scheikunde geldt het regt van den sterksten; een ster-
ker scheikundig ligchaam kan een zwakker uit zijne verbinding
met een ander verdrijven en zich in de plaats van dit laatste stel-
len. Dit noemt men ontleding door enkelvoudige keurverwantschap.
6) Ontleding door dubbele keurverwantschap heeft plaats, wan-
neer twee verbindingen hare bestanddeelen wederkeerig wisselen.
7) Wordt eene enkelvoudige of dubbele keurverwantschap eerst
door de hulp van een derde ligchaam, gewoonlijk door een sterk