Boekgegevens
Titel: De scheikunde van het onbewerktuigde en bewerktuigde rijk: bevattelijk voorgesteld en met eenvoudige proeven opgehelderd
Auteur: Stöckhardt, J.A.; Gunning, Jan Willem
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1855
3de Nederduitsche uitg. van Stöckhardt's Schule der Chemie, bew. door J. W. Gunning
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 649 E 15
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203594
Onderwerp: Scheikunde: scheikunde: algemeen
Trefwoord: Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De scheikunde van het onbewerktuigde en bewerktuigde rijk: bevattelijk voorgesteld en met eenvoudige proeven opgehelderd
Vorige scan Volgende scanScanned page
Phos2)hon(s. 107
omzigtigheid te werk gaan, om hem niet met brandende of ver-
hitte Hgchamen in aanraking te brengen, daar hij zeer spoedig
vlam vat, en gevaarlijke brandwonden kan veroorzaken. DUtwijls
gebeurt het, vooral des zomers, dat hij reeds bij het liggen op
vloeipapier of door de warmte der vingers in brand geraakt; men
moet hem dus onder water bewaren en snijden. Neemt men een
stukje uit het water, zoo houdt men het met een tangetje of op
de punt van een pennemes; ook is het noodig, slechts kleine
hoeveelheden phosphor voor de proeven te gebruiken en water bij
de hand te houden, om hem, indien hij vuur vat, daarin te kun-
nen werpen.
139. De phosphor is door zijne eigenschappen zeer na verwant
aan de zwavel, maar bezit een' veel heftigcren aard. Phosphor
smelt, kookt, verdampt en verbrandt even als zwavel, doch veel
ligter en spoediger; in den winter is hij broos, in den zomer
buigzaam als was. In den zuiveren cn verschen toestand is hij
kleurloos en glasachtig-amorph, bij langer bewaren wordt hij
echter geheel en met eene eenig water bevattende witte korst be-
dekt. Phosphor is in water onoplosbaar, doch oplosbaar in aether,
alcohol en oliën.
léO. Proef. In een klein fleschje giete men eerst J- lood aether,
dan een stukje phosphor ter grootte eener lins, make het flcschje
toe en late het eenige dagen staan, terwijl men het van tijd tot
tijd omschudt. Dc vloeistof wordt afgegoten, zij bevat ongeveer
1 grein phosphor opgelost en dient tot de volgende proeven :
a) Eenige druppels daarvan worden op de hand gegoten en
scliieHjk op deze ingewreven; in eenige oogenblikken is de aether
verdampt en de phosphor blijft in de fijnste verdeeUng op de hand
terug. Hoe fijner dezelve verdeeld is, des te gemakkelijker ver-
bindt lüj zich met de zuurstof van de lucht; gedurende deze ver-
binding verspreidt hij eenen witten rook en ccn sterk licht (phos-
phorisecrt) , daarom geven de handen op eene donkere plaats licht
van zich. Van deze eigenschap is de naam phosphor afkomstig :
phos beteekent Ucht, phor drager. Door de handen tc wrijven,
wordt dit lichten sterker, dewijl de phosphor daardoor steeds
weder eene nieuwe oppervlakte krijgt, die de zuurstof aantrekt.
De warmte, die hierbij ontwikkeld wordt, is te onbeduidend, om
eene ontvlamming te kunnen veroorzaken. Men noemt deze bij
lage temperatuur plaats hebbende oxydatie eene laugzame ver-
branding. Onder het wrijven rieken de handen naar knoflook eu