Boekgegevens
Titel: De scheikunde van het onbewerktuigde en bewerktuigde rijk: bevattelijk voorgesteld en met eenvoudige proeven opgehelderd
Auteur: Stöckhardt, J.A.; Gunning, Jan Willem
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1855
3de Nederduitsche uitg. van Stöckhardt's Schule der Chemie, bew. door J. W. Gunning
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 649 E 15
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203594
Onderwerp: Scheikunde: scheikunde: algemeen
Trefwoord: Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De scheikunde van het onbewerktuigde en bewerktuigde rijk: bevattelijk voorgesteld en met eenvoudige proeven opgehelderd
Vorige scan Volgende scanScanned page
106 Niet-metalen, of fiieialldiden.
ander te scheiden, en het is hierdoor een der belangrijkste schei-
dingsmiddelen voor de analytische chemie geworden.
134. Zwavelwaterstof heeft, zoo als reeds gezegd is, de for-
mule HS, waardoor moet worden aangeduid, dat zij uit 1 aeq.
waterstof en 1 aeq. zwavel bestaat. Men zal ligt inzien, hoe deze
formule met die van het water (HO) overeenkomt.
135. Het is genoeg bekend, dat daar, waar dierlijke stoffen,
b.V. bloed, vleeseh, haar, urine, excrementen, eiwit, eidoor enz.,
tot rotting overgaan, een reuk van vuile eijeren ontwikkeld wordt;
deze is mede van zwavelwaterstofgas afkomstig, dat uit de, in
vele dierlijke stoffen in kleine hoeveelheid voorkomende zwavel en
uit de waterstof van het water gevormd wordt en zich in deu
vorm van gas in de lucht verspreidt. Het zal thans niet meer
bevreemden, dat koperen gereedschappen en andere voorwerpen
van metaal in eene zoodanige lucht dof en bruin, ja eindelijk
zwart worden.
136. Ook in vele planten bevindt zich zwavel, vooral in de
peulvruchten, als erwten, boonen en linzen, en in eenige zeer
scherp smakende gewassen, b. v. in mostaard en mierikswortel.
Laat men deze vochtig op elkander liggen, zoo ontwikkelt er zich,
wanneer zij beginnen te verrotten, eveneens zwavelwaterstofgas.
137. Eindelijk moet nog gezegd worden, dat dit gas somwijlen
ook in bronwater voorkomt, hetgeen gemakkelijk aan den reuk en
smaak is te ontdekken. Vele van deze bronnen, b. v. de beroemde
te Aken, worden onder den naam van zwavelwater als geneesmid-
middel gebruikt. Eene houten buis, die verrot, kan dikwijls een
anders goed drinkwater ia een stinkend zwavelwater veranderen.
Door reiniging van de bron en het plaatsen van nieuwen buizen
kan zoodanig water echter gemakkelijk en volkomen weder in
reukloos drinkwater veranderd worden.
SELEKIUM (Se).
Het selenium is een element, dat groote overeenkomst met dc
zwavel heefti Het komt zeer zelden voor en is onder anderen in
het roode bezinksel aanwezig, dat uit enkele soorten van zwavel-
zuur, vooral na deszelfs verdunning met water wordt afgezet.
rnospnoaus (P).
(Acq. gew. zr: 400 — Spec. gew. — 1,83.)
138. Bij de proeven met phosphorus moet men met de grootste