Boekgegevens
Titel: De scheikunde van het onbewerktuigde en bewerktuigde rijk: bevattelijk voorgesteld en met eenvoudige proeven opgehelderd
Auteur: Stöckhardt, J.A.; Gunning, Jan Willem
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1855
3de Nederduitsche uitg. van Stöckhardt's Schule der Chemie, bew. door J. W. Gunning
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 649 E 15
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203594
Onderwerp: Scheikunde: scheikunde: algemeen
Trefwoord: Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De scheikunde van het onbewerktuigde en bewerktuigde rijk: bevattelijk voorgesteld en met eenvoudige proeven opgehelderd
Vorige scan Volgende scanScanned page
Zaavelwatmtof of hydrolhioHzuuf. 105
d) Bij dc oplossing van ijzervitriool, die bij dc vorige proef
na de bijvoeging van zwavelwaterstofwater helder gebleven was,
voege men wat kalkwater of soda; zij zal terstond eene pikzwarte
kleur aannemen; de bijgevoegde basis brengt, wat zonder dezelve
niet gescliiedt, eene verbinding tot stand van de zwavel met het
ijzer en wel daarom , dewijl zij zelve zich met het zwavelzuur van
het ijzervitriool verbindt. Het zwavelzuur heeft eene zoo groote
affiniteit tot het ijzeroxydule, dat het
dit slechts dan los laat, wanneer iets
anders daarvoor in de plaats komt, en
dit geschiedt nu door kalk of soda, die
men derhalve als sterkere bases moet
beschouwen dan ijzeroxydule. Kalk is
calciumoxyde cn wordt door Ca ü
voorgesteld. In dit zwaveUjzcr zijn altijd op 100 lood ijzer 57,1,5
lood zwavel bevat.
Uit deze proeven kan men het volgende lecren :
a) De zwavel heeft ook op den natten weg, d. i. in vloei-
stoffen opgelost, eene zeer groote verwantschap tot de metalen
en verandert metalen, metaal-oxyden en metaalzouten iu zwavel-
mctalen.
b) De meeste zwavelmetalen zijn geheel onoplosbaar in water,
en men heeft dus in het zwavelwaterstofwater een voortreffelijk
middel om opgeloste metalen neder te slaan en daarna door fil-
treren van het vocht te scheiden. Leidt men zwavelwaterstof in
koperhoudenden azijn , zoo valt er zwavelkoper neder en de gefil-
treerde azijn is nu vrij van koper. Niet alle zwavelmetalen echtor
bezitten eene zwarte kleur, zwavelantimonium is geelrood, zwavel-
arsenicum geel, zwavelzink wit. Hierop steunt de aanwending
van zwavelwaterstof als reagens, d. i. als herkenningsmiddel voor
vele metalen. Loodhoudende wijn wordt door bijvoeging van zwa-
velwaterstofwater zwart of althans bruin; wegens deze aanwending
noemde men het laatste vroeger de wijnproef van nAHSEMAUN.
c) Vele metalen worden uit hunne oplossingen door toevoe-
ging van zwavelwaterstofwater alleen, als zwavelmetalen neerge-
slagen : koper, zilver, goud, lood, kwikzilver, tin, antimonium,
arsenicum, (men noemt deze elektro-negatief); anderen eerst dan,
wanneer men er een sterkere basis bijvoegt: ijzer , zink, mangaan,
kobalt, nikkel, (deze heeten elektro-positief). Het zwavclwater-
gas kan derhalve ook gebruikt worden, om een metaal van een