Boekgegevens
Titel: De scheikunde van het onbewerktuigde en bewerktuigde rijk: bevattelijk voorgesteld en met eenvoudige proeven opgehelderd
Auteur: Stöckhardt, J.A.; Gunning, Jan Willem
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1855
3de Nederduitsche uitg. van Stöckhardt's Schule der Chemie, bew. door J. W. Gunning
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 649 E 15
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203594
Onderwerp: Scheikunde: scheikunde: algemeen
Trefwoord: Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De scheikunde van het onbewerktuigde en bewerktuigde rijk: bevattelijk voorgesteld en met eenvoudige proeven opgehelderd
Vorige scan Volgende scanScanned page
Zwavelwaterstof of hydrothioHZVur.
m
gebeurt, is volkomen hetzelfde als bij de bereiding van waterstof
uit ijzer (84); er wordt water ontleed, de zuurstof van hetzelve
oxydeert het ijzer, doch de waterstof
van het water ontwijkt en neemt de
zwavel, die iu het zwavelijzer bevat
is, met zich mede. Het ligte, onder
alle omstandigheden luchtvormige
waterstofgas bezit in eenen hoogen
graad de eigenschap, om ook andere
niet- of althans moeijelijk vlugtige ligehamen, wanneer het zich
daarmede verbindt, luchtvormig te maken. Zelfs de kool, die nog
nimmer tot smelting, veel minder tot verdamping gebragt is,
wordt tot een ligt gas, wanneer zij zich, zoo als in het licht-
en moerasgas, met waterstof verbindt.
Houdt de gasontwikkeling op, zoo giet men nogmaals eenig
verdund zwavelzuur bij, opdat er op nieuw gas ontwikkeld worde.
Het water is met gas verzadigd, wanneer bij het omschudden de
vinger, die de opening van de flesch sluit, niet meer ingezogen,
of liever ingedrukt wordt; 1 maat water bevat dan meer dan 2j.
maat gas. Het wordt in kleine, goed
geslotene flcssehen onder den naam van
zwavelwaterstofwaier bewaard. Bij het
toetreden van de lucht wordt het troebel,
dewijl de zuurstof van de lucht zich met
de waterstof van de zwavelwaterstof tot
water vercenigt en de zwavel dan als een fijn poeder ncderploft.
Neemt men onder de ontwikkeling van het gas de flesch met
water weg, zoo kan men het gas met een' brandenden zwavelstok
aansteken. Het brandt met eene blaauwe vlam en daarbij ver-
dwijnt de stank geheel; in dc plaats daar-
van komt echter dc bekende lucht van
brandenden zwavel. Beide bestanddeelen
verbinden zich met de zuurstof van do
lucht cn daarin bestaat juist de verbran-
ding ; de zwavel wordt daarbij tot zwave-
ligzuur , de waterstof tot water geoxydeerd.
Het zwavelwaterstofgas is schadelijk voor de gezondheid , en men
moet zich dus voor het inademen daarvan hoeden; het eenvou-
digst geschiedt dit, wanneer men bij proeven met hetzelve, eene
plaats uitkiest, waar een luchtstroom het gas dadelijk weg kau