Boekgegevens
Titel: De scheikunde van het onbewerktuigde en bewerktuigde rijk: bevattelijk voorgesteld en met eenvoudige proeven opgehelderd
Auteur: Stöckhardt, J.A.; Gunning, Jan Willem
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1855
3de Nederduitsche uitg. van Stöckhardt's Schule der Chemie, bew. door J. W. Gunning
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 649 E 15
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203594
Onderwerp: Scheikunde: scheikunde: algemeen
Trefwoord: Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De scheikunde van het onbewerktuigde en bewerktuigde rijk: bevattelijk voorgesteld en met eenvoudige proeven opgehelderd
Vorige scan Volgende scanScanned page
f
102 Niet-metalen of metallovlen.
zilver. Ook het kunstmatig daargestelde zwavelkoper treft men
als erts aan, en het heet dan koperglans.
Troef. 1' lood ijzervijlsel en 1 lood zwavelbloemen worden in
een kopje met | lood water geroerd en op eene warme plaats ge-
zet; de inhoud wordt warm, het water verdampt en men vindt na
verloop van een half uur een poedervormige, zwarte zelfstandig-
heid, waarin men niets meer van enkele ijzer- of zwaveldeeltjes
kan bespeuren; er is eene chemische verbinding, zwavelijzer, ont-
staan. Mengt men deze stoffen zonder water met elkander, zoo
ontstaat er geene vereeniging, behalve wanneer men ze tot gloei-
jens verhit; het water bewerkt de verbinding, dewijl het de zwa-
vel- en ijzerdeeltjes zoo na bij elkander brengt, dat zij elkander
kunnen aantrekken; het is alzoo de brug, die de toenadering van
het een tot het ander bewerkt.
De zwavel komt nog daarin met de zuurstof overeen, dat hij
zich met andere ligchamen, al naar de omstandigheden , nu eens
in grootere , dan in geringere hoeveelheden kan verbinden. Deze
hoeveelheden zijn echter ook hier steeds standvastig en onverander-
lijk voor elke verbinding (stöchiometrisch). In het zwarte zwa-
velijzer zijn altijd 100 lood ijzer met 57,15 lood zwavel, in de gele
zwavelkies altijd 100 lood ijzer met 114,3 lood zwavel verbonden
(zwavelingstrappen); is cr meer zwavel voorhanden, zoo blijft er
wat van onverbonden. Bij de oxydatietrappen onderscheidt men
oxyden en oxydulen, bij de zwavelverbindingen noemt men die met
grootere hoeveelheden zwavel, sulfiden, die met geringere, sulfu-
ren. Het chemische teeken voor de zwavel is S. Fe S heet diens-
volgens ijzersulfuur; Te S, ijzersulfidc. Te, het begin van den
naam ferrum, is het teeken voor ijzer.
ZWAVELWATERSTOP OF HyDEOTHIOSZUTjIt., (HS).
132. Troef. In een fleschje schudde men 1 lood zwavelijzer
(Fe S) en 1 lood verdund zwavelzuui- (84) en sluite de flesch spoe-
Ks 76 ^S eene kurk, die met eene glazen buis
verbonden is. Deze steekt met het langere einde
in een met koud water gevuld fleschje. Eerst
ontwijkt de dampkringslucht, die in de eerste
flesch cn de buis aanwezig is, daarna komt er
eene zeer stinkende luchtsoort, die in het water
wordt opgelost en dit eveneens naar vuile eije-
ren doet rieken. Dit gas heet zwavelwaterstofgas. Hetgeen hierbij