Boekgegevens
Titel: De scheikunde van het onbewerktuigde en bewerktuigde rijk: bevattelijk voorgesteld en met eenvoudige proeven opgehelderd
Auteur: Stöckhardt, J.A.; Gunning, Jan Willem
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1855
3de Nederduitsche uitg. van Stöckhardt's Schule der Chemie, bew. door J. W. Gunning
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 649 E 15
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203594
Onderwerp: Scheikunde: scheikunde: algemeen
Trefwoord: Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De scheikunde van het onbewerktuigde en bewerktuigde rijk: bevattelijk voorgesteld en met eenvoudige proeven opgehelderd
Vorige scan Volgende scanScanned page
Zwavel, mlpkur.
99
dunvloeibaar, maar de kleur blijft voortdurend donker. Giet men
nu een gedeelte daarvan in koud water, zoo verkrijgt men eene
doorschijnende, weeke, elastische massa , die zich eerst na verloop
van eenige dagen weder in vasten zwavel verandert. Men noemt den
zwavel in dezen toestand, waarin hij uiterlijk veel gelijkt naar ge-
smolten glas, amorph of vormloos, dewijl men er geen bepaalden
vorm aan kan onderscheiden: zoo zijn ook gom, pik, lijm enz.
glasachtig amorphe zelfstandigheden.
128. Wordt de zwavel in het reageerbuisje nog sterker verhit,
tot dat hij ongeveer viermaal heeter is dan kokend water, zoo
begint hij te koken en gaat daarbij tot een bruinrood gas, tot
zwaveldamp over; zwavel is dus vlugtig en kan , even als water,
alle drie aggregatietoestanden (vast, vloeibaar en luchtvormig)
aannemen. De vaste zwavel is tweemaal zwaarder dan water, de
Fig. 73. zwaveldamp maal zwaarder
dan gewone lucht. Binnen in
het buisje is de zwaveldamp
doorzigtig en bruinrood, daar
buiten echter verschijnt dezelve
als een gele rook, daar hij zich
in de koude lucht weder tot
kristallijne stofjes van vaste
zwavel verdigt. Laat men deze
verdigting in een glas geschie-
den , dat door koud water wordt afgekoeld, zoo verkrijgt men
deze stofjes als een zacht, geel poeder, dat iu den handel den
naam van zwavelbloemen draagt. Bij het vervaardigen hiervan
in het groot, gebruikt men in de plaats van glazen groote ka-
mers. Men noemt niet gekristalliseerde , poedervormige ligehamen
dikwijls ook amorph en wel poedervormig amorph; de bewerking,
waarbij een vlugtig ligehaam verdampt en dan door sterke bekoe-
ling weder tot een vast ligehaam verdigt wordt, heet sublimatie.
Bij de destillatie wordt do damp tot eene vloeistof (destillaat)
verdigt, bij de sublimatie tot een vast ligehaam (sublimaat).
Wordt de flesch niet afgekoeld, dan wordt zij allengs zoo heet,
dat de zwavel als vloeistof overgaat. Dit is de weg , waarop in het
groot de natuuriijke zwavel wordt gereinigd; de bijgemengde aard-
achtige deelen zijn niet vlugtig en blijven dus terug, terwijl aide
zwavel verdampten weder verdigt wordt. Men giet dan de gesmolten
Zwavel gewoonlijk in uatte houten vormen en noemt ze danpijpzwavel.
7*