Boekgegevens
Titel: Beknopt leerboek der planimetrie
Auteur: Kamp, H. v.d.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff, 1894
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 682 G 43
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203584
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Meetkunde, Planimetrie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopt leerboek der planimetrie
Vorige scanScanned page
Dij P. NOORDHOFF ie Groriingen is mede verschenen:
W. H. WISSELINK,
lerste, Tweede, Derde, Vierde en Vijfde VerzameliDg van Vraagstollieo.
I. Vraagstukken ter oefening in het practisch rekenen. 9e druk.
II. „ „ „ „ „ „ ,, 7e druk.
IIL Rekenkundige vraagstukken (voor theorie en practijk). 2e dr.
IV. „ „ (beh.bii de „Grepen uitdeRekenk.")
V. De Rekenkunde op 't examen voor de hoofdacte.
Prijs è 25 cent.
BEOORDEELINGEN.
„Met den lof, dat de meeste vraagstukken rfeMAoefeningen zijn en de redactie
er van niet vervelend lang, maar vrij beknopt is, kunnen wij het boekje gerust
aanbevelen. De schrijver wil het bestemd zien voor de lagere scholen {yersU
gevorderde leerlingen), normaallessen en H. B. S. Ie klasse." (TJit het Zuiden.)
„Wij vertrouwen, dat de heer "W. H. Wisselink met zijne volgende verzame-
lingen in denzelfden geest zal voortgaan als in de eerste ; dan kan hij nuttigen
arbeid leveren." {Ons Reeht.)
„De heer W. heeft met 't verzamelen van deze vraagstukken een goed werk
gedaan.
Ik durf dit eerste stukje, dat, hoop ik, niet alleen door een tweede, maar ook
door een derde en vierde gevolgd zal worden, gerust aanbevelen."
( Weekblad voor Onderwijs.) J. Kiel.
„Deze vraagstukken zijn zeer geschikt, om den gebruikers — de verstgevor-
derde leerlingen der lagere school, kweekelingen en leerlingen der H. B. S.
(Ie klasse) — denken te leeren.
Wij bevelen ze zonder eenig voorbehoud aan."
[Weekblad voor hulponderwijzers en hulponderwijzeressen.)
„Met deze verzameling heb ik met het grootste genoegen kennis gemaakt en
ik weet, dat de vraagstukken ook bij de leerlingen zeer geliefd zijn, zeker,
omdat ze gezet nadenken eischen en de scholieren niet afschrikken en afmatten
door vreeselijke becijferingen." A. Meijer.
Oostwold {OUambt). * {Btt Schoolblad.)
„Niettegenstaande den • wassenden vloed van dergelijke verzamelingen, hebben
wij deze eerste serie, die voor de lagere scholen (r^ra^gevorderde leerlingen,
Toor scholen van u. 1. 0., normaallessen en H. B. S. lo klasse) bestemd is, met
welgevallen ter hand genomen en ingezien.
't Zijn meestal vraagstukken, bij welker lezing 't oog weinig en bij welker
oplossing van 't verstand meer dan van de hand gevorderd wordt.
Onder andere dergelijke Verzamelingen maken zij een goed figuur.'* V. W.
{De Wekker.)
„Die verzamelingen heb ik met 't grootste genoegen gebruikt met de jongelui
uit de eerste studiejaren van de kweekschool. Ik vind ze in handen van kweeke-
lingen en van de bezoekers der H. burgerscholen uitstekend geschikt."
{De Schoolbode.) Axtg. Later.