Boekgegevens
Titel: Beknopt leerboek der planimetrie
Auteur: Kamp, H. v.d.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff, 1894
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 682 G 43
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203584
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Meetkunde, Planimetrie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopt leerboek der planimetrie
Vorige scan Volgende scanScanned page
Uitgaven van P. NOORDHOFF te Groningen.
W. H. Wisselink, Grepen uit de rekenkunde. I. Theorie 3de druk / 1,25
II. Practisch rekenen........2de druk » 0,75
,,Een hoogst nuttig werkje." {Ons Recht.)
„We bevelen het allen ten zeerste aan." {Arnh. Crt.)
- Vraagstukken ter oefening in de Algebra, le stukje, 8e
druk; 2e stukje, 5de druk; 3e stukje. . . 4de druk k / 0,50
--Antw. Vraagst. Algebra, le, 2e en 3e deeltje 4de druk ä x. 0,25
,,Een uitmuntend werkje." Gids.)
,,Uit volle overtuiging kan ik hunne degelijkheid roemen." {Ons Recht)
- Kern van de Algebra............/ 0,50
--Meetkundige Vraagstukken, le stukje . . 7de druk d 0,30
2e stukje 5de druk / 0,50. 3e stukje . . . 2de druk » 0,30
„Eene goede verzameling meetkundige vraagstukken."
{Dc Toekomst.) P. Brasseur.
- Vraagstukken over Vormleer en Wiskundige Aardrijksk. f 0,25
„Dit boekje kan goede diensten bewijzen." (Vooruit)
---Meetk. Rekenboek. Eerste stukje (Vlakke fig.) A. Theorie / 0,25
- Eerste stukje B. Vraagstukken......... » 0,25
--- Tweede stukje (Lichamen) A. Theorie...... » 0,25
- Tweede stukje B. Vraagstukken......... » 0,25
„Zij zijn dus aanbevolen." {De Vereeniging.)
- Debet en Credit. Memoriaalposten, enz...... / 0,50
L. van Zanten Jzn., Verzameling van rekenk. opgaven v. h. Uitgebr.
Lager- en Middelbaar onderwijs. 3 stukjes . 2de druk ä / 0,50
------Antwoorden op de drie stukjes rekenk. opgaven ... » 0,50
„Voor het doel, dat de schrijver zich met zijne opgaven heeft voorge-
steld, kan ik dus deze verzameling gerust aanbevelen." W. H. Wisselink.
- Leerboek der Rekenkunde ten gebruike op herhalings-
scholen ..............2de druk ƒ 0,40
„Het werkje schijnt mij zeer bruikbaar."
{Het Schoolblad) E. van Everdingen.
- - Leerboek der Algebra voor ambachtslieden 2de druk f 0,40
,,Hct doel, waarvoor dit boekje geschreven is, acht ik ten volle bereikt."
{Het Schoolblad.)
- Leerboek van het boekhouden.........f 2,25
L. van Zanten Jzn. en G. A. Scholten, Leerboek der Meetkunde voor
het onderwijs van ambachtslieden, met 67 houtsneéfi-
guren..............4de druk / 0,75
„En om den vorm, waarin de leerstof wordt voorgedragen, èn om den
inhoud, veel beter dan eenig ander boekje." A. J. M. Brogtrop.