Boekgegevens
Titel: Beknopt leerboek der planimetrie
Auteur: Kamp, H. v.d.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff, 1894
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 682 G 43
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203584
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Meetkunde, Planimetrie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopt leerboek der planimetrie
Vorige scan Volgende scanScanned page
Uitgaven van P. NOORDHOFF te Groningen.
D. de Vries en P. D. van der Bildt, Practisch Rekenboek voor
Ambachtsscholen. 2e stukje.......... f 0,35
D. B. Wisselink, Theorie d. Rekenkunde v. Lager en Middelbaar
onderwijs. Ie deel, 4de druk, 2e deel, . . 2de druk ä /" 0,75
„Gaarne bevelen wij ook dezen druk aan." (Chr, Schoolbode^
- Leerboek der Stereometrie. Met figuren...../ "IjOO
,,H.H. leeraren en beoefenaars der wiskunde zij dit werkje ter kennisma-
king aanbevolen." (Ons Recht.)
W. H. Wisselink, Rekenschool. Ie stukje. Getallen v. 1—10.4de druk / 0,20
— 2e stukje. Getallen van 1—20......5de druk » 0,20
—----3e stukje. Getallen van 1—100 10de druk » 0,20
------------- 4e stukje. Getallen van 1—1000 ..... 12de druk » 0,20
- 5e stukje. Getallen van 1—1000000 .... 12de druk » 0,25
--- 6e stukje. Gewone en tiendeelige breuken . 11de druk » 0,20
--7e stukje. Gewone en tiendeelige breuken. „Percent"-,
Gezelschapsrekening, enz........9de druk » 0,20
—--- 8e stukje. Vraagstukken ter herhaling . . 3de druk » 0,20
———~ Antwoorden op de Rekenschool 4e—8e stukje. . . . a » 0,20
Gunstige beoordeelingen verschenen in: Het Schoolblad^ Ons Recht^ De
Vereeniging, Het Ztiiden ^ Vooruity Paedag. Bijdragen^ Chr. Schoolbodey
Salon y Toekomst y enz.
--— Vraagstukken ter oefening in de Rekenkunde. (Voor-
looper)..............5de druk / 0,25
„Wij bevelen dit werkje bij onze ambtsbroeders ten hoogste aan."
(Vereeniging^
- Ie Verzameling van Vraagstukken (Ter oefening in het
practisch rekenen).........9de druk f 0,25
- 2e Verzameling (Ter oefening in het pract. reken.) 7de druk » 0,25
---3e Verzameling (Voor Theorie en practijk) . 2de druk » 0,25
- 4e Verzameling (Behoorende b/d „Grepen uit de Rekenk.") » 0,25
- 5e Verzameling (De Rekenkunde op 't examen voor de
hoofdacte)................ » 0,25
.,Wij bevelen ze zonder eenig voorbehoud aan."
(Weekblad v. Hulponderw. en Onderwijzeressen^
- Vragen en oefeningen over de theorie der Rekenkunde.
Ie stukje, 3de druk / 0,60. 2e stukje. . . 2de druk f 0,30
„Aanbeveling komt dit werkje rechtmatig toe." (De IVekker.)
- Kern van de Theorie der Rekenkunde . . 2de druk / 0,50
„Den kandidaat-onderwijzer recommandeer ik dit boekske sterk aan."
(Maandschr. v. d» hutsel, O-övoeding en Onderwijs in Ned. Indië.)