Boekgegevens
Titel: Beknopt leerboek der planimetrie
Auteur: Kamp, H. v.d.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff, 1894
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 682 G 43
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203584
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Meetkunde, Planimetrie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopt leerboek der planimetrie
Vorige scan Volgende scanScanned page
Uitgaven van P. NOORDHOFF te Groningen.
Wiskunde.
Dr. A. Benthem, Leerboek der vlakke Meetkunde, ie deel ... ƒ 1,25
2e deel ƒ 1,50. 3e deel.............ƒ 1,25
„Ik eindig met eene warme aanbeveling van deze pennevrucht des heeren
Benthem aan onderwijzers en leeraars, aan alle beoefenaars der wiskunde.*'
{//e/ Schoolblad) A. J. M. Brogtrop.
J. Besseling en J. H. R. van der Putten, Uit en voor het leven.
Practisch rekenboek voor de lagere school. Ie stukje,
Ie gedeelte............2de druk f 0.20
Ie stukje, 2e gedeelte, 2de druk ƒ 0,20.2e stukje, 2e druk » 0,20
3e stukje, 2de druk .... » 0,20.4e stukje ... » 0,1
- Antwoorden op de 4 stukjes..........ït » 0,10
„M.i. kunnen deze stukjes evenwel zich meten met het beste, wat er op
dit gebied bestaat." {Schoolwereld)
M. Broekhuysen, Hoe men kinderen uit het hoofd leert rekenen. . / 0,30
„Moge het een ruim debiet vinden en nut stichten." (Vooruit)
B. Brugsma, Allereerste oefeningen in het rekenen voor jonge kinde-
ren, in bewaarscholen en de eerste klassen van lagere
scholen................../ 0.:ï0
N. L. W. A. Gravelaar, Inleid, tot de theorie der Rekenk. 2de druk /1,25
„Munt uit door eenvoudigheid en duidelijkheid." (Chr, Schoolbode)
„Beteren mentor kon de jeugdige onderwijzer niet hebben." {De Toekomst)
- Theorie der Rekenkunde. 2e deel........./ i,25
„Niets dan lof hebben we voor dit werk over." iA^S' Gids)
Leerboek der Rekenkunde. 2 deelen.......a / 1,25
„Een uitmuntend boek." {Dietsche Warafide)
- Leerb. der Algebra. 3 deelen.........è. / 1,00
„Met vol vertrouwen bieden we dit werk aan ieder aan, die de algebra
moet beoefenen." Gids)
D. de Groot, Practische leergang voor het onderwijs in de vormleer
in de lagere school .... 2de, vermeerderde druk f 0,40
H. Hemkes Kz., Vormleer. Leesboek. Ie stukje 3e druk/0,20.2e stukje / 0,15
---- Eerste tot achtste Rekenboekje.....3de druk b. » 0,05
Rekenboek (I—IV)..........15de druk k » 0,125
- Antwoorden op deze Rekenboeken (I—IV).....»0,10
- De liefhebber van het Rekenen (V) . . . 8ste druk » 0,20
——— Rekenboek voor Jongens. Ie deeltje . . . Ode druk » 0,30
2e deeltje Meetkunde 8ste druk/0,40. 3e deeltje Algebra. » 0,40
„Ons oordeel kan niet anders dan zeer gunstig zijn."
(//el Schoolblad) J. Versluys.
H. van der Kamp, Beknopt leerboek der Planimetrie....../ 0,75