Boekgegevens
Titel: Beknopt leerboek der planimetrie
Auteur: Kamp, H. v.d.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff, 1894
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 682 G 43
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203584
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Meetkunde, Planimetrie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopt leerboek der planimetrie
Vorige scan Volgende scanScanned page
58
deelt, de overstaande zijde BC (fig. 77é) in een punt D snijdt, zoodat
DC : DB = AC : AB.
(Trek CE // AD en bewijs, dat ACE gelijkbeenig is.)
Fig. 11b.
A D
3. In fig. 78 is BD = ^AB, DE // AC. Welk gedeelte is EF van EA?
Fig. 78.
Als door F de lijn GH // AC
wordt getrokken, wat weet
ge van GP en FH?
Welk deel is BH vanBC?
Beantwoord dezelfde vragen,
als BD=aAB.
4. Bewijs, dat de twee
lijnen, die do middens van
twee zijden eens driehoeks
met de overstaande hoekpun-
ten verbinden, elkaar verdoe-
len in stukken, die zich ver-
-» houden als 1:2 en dat
dientengevolge de drie lijnen,
die de hoekpunten eens driehoeks met de middens der overstaande zgden
verbinden , door één punt gaan.
De lijn, die een hoekpunt van een driehoek verbindt met het midden
der overstaande zijde, heet ziuaurtelijn of mediaan en het snijpunt der drie
medianen heet zwaartepunt.
/