Boekgegevens
Titel: Beknopt leerboek der planimetrie
Auteur: Kamp, H. v.d.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff, 1894
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 682 G 43
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203584
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Meetkunde, Planimetrie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopt leerboek der planimetrie
Vorige scan Volgende scanScanned page
VOORREDE.
Biß vergelijking van dit leerboek met de meest in gébruik zijnde
zal men opmerken^ dat eenige afwijkingen voorkomen, vooral be-
staande in het anders groepeeren der stellingen.
De behandeling der grondbegrippen is geheel aan den onder-
loißzer overgelaten; in de inleiding is de hoofdzaak zeer in het kort
aangegeven. Het ivoord uitgebreidheid moet daar natuurlijk
worden opgevat in de beteekenis van lichamelijke uitgebreidheid
der stof, niet in die van afmeting in ééne richting (dimensie).
Tot mijn spijt is in de inleiding nog eene zinstorende fmt
gebleven; in den laatsten regel staat: fig uren, dit moet zijn:
teekeningen.
De stelling, dat twee vlakken samenvallen, wanneer ze drie
punten gemeen hebben, behandel ik liever in de stereometrie.
Ik geloof niet, dat het gemis zal worden gevoeld, en bij de behan-
ling dier stelling in de stereometrie kan men de leerlingen er op
wijzen, dat ze eigenlijk reeds bij de congruentiegevallen in de
planimetrie is gebruikt.
Vóór de evenwijdige lijnen zijn eenige congruentiegevallen,
behandeld om de leerlingen in het op elkaar leggen van figuren te
oefenen.
Het teekenen beschouw ik van groot belang.
Enkele oefeningen zijn voor eerstb eginnenden te moei-
lijk en kunnen dus beter bij repetitie worden behandeld.
Op- en aanmerkingen, die de bruikbaarheid van het boekje
kunnen verhoogen, zullen in dank worden aangenomen.
Middelburg, Juli '94. DE SCHRIJVER.