Boekgegevens
Titel: C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Auteur: Perk, Cornelis; Wijk, Jacobus van
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1828-1833
3e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-881
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203577
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Leermiddelen (vorm), Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
8s NÏDERLANDSGltE
icEiarïiade Hoekfchen het hoofd weder op te fteken.
c«ftts- dedeïl onder Jofiker frans van brederode
148^4 Hollanders op zee veel nadeel, en verover-
den door toeval zelfs, ili November van dat jaar,
R>ttetdam^ welke 'ftad brederode, met onge-
löofelijken fpoed , deed verfterken, waardoor hij
d€n Hoekfchen eene veilige fchiiilplaats ver-
fchafte; en van hier belegerde hij Schoonhoven ^
maakte aanflagen op Schiedam, Gouda en andere
148p, fteden^ en ftak den brand in Delfshaven, Schoo-'
refiQö^ enz. waarin hij door jain van montfooat ^
die het Slot PFoerden bemagtigd had, geholpen
werd.
.In 1489 werden de Hoekfchen in Rotterdam te
land en te witer belegerd , en van rondsomme
iógefloten, en na eenen ongelukkigen llrijd op
de Lek tot een verdrag verpligt. Jonker frans
rustte in het voegende jaar bij Sluis eene nieu-
we vloot uit, met welke hij te vergeefs Öoe^
ree^ vtnarin de vrouwen, bij de toevalligeafwe-
zen^heid der mannen, zich uitmuntend verde-
digden, trachtte te bemagtigen; hij leverde flag
bij Brouwershaven, werd gewond en gevaniren naar
1489, Dordrecht gevoerd, alwaar hij op den ïi Augus-
ts» aün Zijne wonden overleed. Nu hielden de
overgeblevenefi zich nog fchuil otider jan van
NAALDWIJK te Sluis, totdat een opftand onder de
ingezetenen van oord-Holland en Kennemerland
eene nieuwe hoop gaf, om zich weder in Hol-
land te kunnen vestigen.
De-.