Boekgegevens
Titel: C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Auteur: Perk, Cornelis; Wijk, Jacobus van
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1828-1833
3e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-881
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203577
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Leermiddelen (vorm), Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
Zo N E D E R L A N' D S C H E
Jaar na zetenen van Noord-Hollancl en Kmnemerland
CHRIS*'
TUS ^ vei'oor^aakc. en die gemeenlijk dé o'pftand van
Ï49?' het Kaas- en Broodvolk genoem^l worde,,
1492. werd mede in dezen tijd geftild.
I48S. Gedurende de minderjarigheid vap ,philips
werd Böorn in 1482 door de Hoekfchen ingeno-
men, maar ruim veertién dagen daarna dbor den
Stadhouder LalaIwg weaer hernomen» de ftad
gehêel uiigerplunderd , er hét afgrijèfèlijkstebloed-
bad aangerigt, en naderhand.^aldaar een kasteel
geflechc. " " ' \
De Utrechtfbhe Gox\o% veroorzf^akte voor bei--
'de partijen'zware opofferingen van geld, -en
werd. met afwisfelend geluk gcdrev-en. -Waardig,
echter, is het, dat wij ook bij dezen eene daad
van ielfopofFering vermelden, jdie gij wel in
11 w geheugen moogt prenten. ' De Stadhouder
LALAtNÓ had de Sloten van Har melen Qti ter
Haar (nog in de provincie Utrecht aanwezig^
bemagtigd; maar kort daarna vermeesterde hij
ook die van jimersfoort-en Nieuivkerk, Toen nu
Amersfoort nog den Hoekfchen toegedaan was,
had zich op den toren te Barnevild zekere jak
VAP/ scHAFFELAAR,' een Kabeljaauwsgezind Hof-
man , met omtrent twintigniiLers-gelegeKi,doch
gecne- kans ziende, om het aldaar uit te hou-
den , fprak men vanzich over te geven ; maar de be-
legeraars, die op VAN SCHAFFELAAR zeci nijdig
waren,, wilden hier niét naar hooren, ten zij
- ' men