Boekgegevens
Titel: C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Auteur: Perk, Cornelis; Wijk, Jacobus van
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1828-1833
3e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-881
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203577
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Leermiddelen (vorm), Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
G E S C H l E D E N 1 SJ Ï7
Jammer, dat de volgende Graven zich niet'al^ Jaar na
tijd hieraan verbonden rekenden, cn dus wel chris-
eens hetzelve als afgeperst befchouwden! ^ 1^77*
Maria raakte met Frankrijk in oorlog, welke
te land nadeelig-, doch ter zee voordeelig uit-
viel ^ xla'ar- wij in korten tijd wet twintig fche-
pen ■ nameft, en de zeevaart geheel en al bereid
ligdfen.
Door ortderfcheidene Grooten ten huwelijk
■aangezocht, onder welke k'arel. Dauphin van
'Frankrijky MAxiMiLiAAWi zoon van KeizertTRK.^
t>erik IH. en' Hertog van Oostenrijk i de voor-
naamfte waren, befloot de Hercogin aan maxi^
MiLiAAN hare hand te geVön, wordende dit hu*
welijk op den i8 Augustus 1477 volirokken, en
zij beiden eenigen tijd daarna^ ook in Holland en
Zeeland- gehuldigd. Gelderland werd tot huldi-
ging gedwongen, terwijl'de; twist tusfchen de
Hoekfchen en Kabeljaauwfchen op nieuws leven-
diger werd, daar de eerfte door maximiliaan
onderdrukt en zelfs verdreven, en de andere
dóór hem zeer bevoorregt werden. Haarlem^
Rotterdam en -'s Hage leverden hiervan onaangev
name tooneelen op.:
De Franfchen verbrandden ondertusfchen in ^^^^
'479 bij Cherbourg (eene haven in Frankrijk, in
het departement la Manche) onze haringvloot,
cn namen een aanzienlijk aantal fchepen. met
granen we]^; dan, dit ver:ies wevd Verzachtdoor
<ipn flag bij Guinegate, (dep. Pas-de^Colais
k« roordeelig voor de Nederlauda/s uitviel, in
14S0