Boekgegevens
Titel: C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Auteur: Perk, Cornelis; Wijk, Jacobus van
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1828-1833
3e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-881
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203577
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Leermiddelen (vorm), Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
I?'

76 N E D E R L A N D S C H
Jnnr nagie,' naar haar genoemd. Zij was de laatR-e
uit het Mriis van Boiirgondïè^ en daar zij
M77- trouwde met maximiliaan. Hertog van Oos-
tmrijk, ging de Grafelijke waardigheid in dat
Huis over; want phiups de Tweede^ haar
z'oon 5 Werd haar opvolger, nadat zij in den
bloei "harer jaren , door eenen val van het
148a paard, het leven verloren had.
' Maria van het overlijden haars vaders berigt
ontvangen hebbende, was niet weinig in het
naauw gebragt, daar lodewijk XI, Koning van
Franl^rijk , aanfpraak op de regering,' van het
Land'maakte. De gelcïniiddeien des Lands uitge-
put, eri de fóld'aten ontmoedigd zijnde, werd
zij' hierdoor verpLigt het volk in'eene goede
gezindheid'omtrent haar te houden, en ditbragt
veel toe, dat zij het zoogenaamde groot privi-
legie verleende, waarbij zij beloofde niet te
trouwen, ' dan met goedkeuring der Staten,
den vreemdelingen geene ambten tè geven of
eenige bedieningen te verhuren noch te verpach-
ten, geene belastingen in te voeren noch oorlog
aan le vangen, zonder goedkeuring der Staten,
de Duttfcke taal in Staats-ftukken te gebruiken ,
den hooge^i raad, die door haren vader naar
Mechelen gebragt^ -was, weder in Uage te
brengen , de voorregten der fteden te handha-
vjÉn.,. en .jiaar derzelrer goedvinden dagvaart
te houden.
jam-