Boekgegevens
Titel: C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Auteur: Perk, Cornelis; Wijk, Jacobus van
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1828-1833
3e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-881
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203577
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Leermiddelen (vorm), Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
O E S C H l E'D-E N I S. 7J
moord , ?;podat de Hertog zelf naar de .ftad op- Jaar na
tryk, en haa,r wel op verzoek der burgers eï^
ingezetenen, die hem al fchreijende en in flech- 1473,
te kleedereri om verfchooning kwamen vragen,
vergiffènis fchonk, maar echter de ftad tot eene
boete van 30,000 galden en het houden van
krijgsvolk v€jpligt,te.
In dit zel/de jaar tiv^rleed Hertog arnold
Gelder, die, op aandrang vün Hertog karel , nit
zijne gevangenis te BÈren waS losgelaten, döóh
geen gel4 hebbende, om zich ter beteugeling der
oproerige Gelderfchen te wapenen , het Hertog-
dom Gelre en het Graaffchap Zutphen aan Her-
tog KAREL had verpand. Deze bemagtigde nu.de
meest» fteden', liet ad.olf, den onnatuurlijken
zoon van arnold (*)» gevangen zetten, nam zèlf
de regering op zich en liet ^ich huldigen, ter-
wijl toen Hechts een klein verfchil, omtrent het
huwelijk zijner dochter, belette, dat hij niet te
gelijker tijd als Koning van Bourpndië gekroond
werd, waarvoor.reeds alle tpebereidfelen in ge-
reedheid gebragt waren. /
In 1475 trof hij met de Franfchen', die onzen I475t
fehepen, door hunne kapers, veel nadeel hadden
toegebragt, een verdrag.
Ein-
(*) Deze ondeugende ^oon wilde zich met zijnen va-
der niet verzoenen , maar zeide: „ dat hij liever zij'
,, nen vader '.net het hoofd voorover in eenen put wilde
vferpcn^ en s^ich zeiven er bij,^* Kinderen! gruwt van
zu\k eenen onmenscli.
. is'