Boekgegevens
Titel: C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Auteur: Perk, Cornelis; Wijk, Jacobus van
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1828-1833
3e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-881
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203577
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Leermiddelen (vorm), Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
T/

Ti
NEDERLANDSCHE
Ï47I.

Jaar na in het volgende jaar, met veel geftrenghcid, de
Tus^^" ^^^^ß^Mke vierfcliaar, zoo te Middelburg als in
1468. ^en Haa^^ en floeg 'm het jaar 1470, onder be-
^■470. vel van henuik Van borsec.en, ter zee den
Graaf van warwtck, diè HoUandfche en Zeeiiw-
fche fchepen genomen en in Frankrijk oogebragt
had. Eenige vart des Graven föhepen werden
verbrand, en tien der grootfte in Zeeland opge-
bragt. Zijn fchoonbroeder eduard was Van
den Engelfchen troon gezet, en-nu rustte de
Hertog^ op zijne kosten, te yeere in Zeeland,
eene vloot uit * waarmede Iwj m Engeland land-
de. Na dénzelfden w\RwrcK: geflagen le hebben,
die bij dit gevecht fneuvelde, hcrltelde hij-zij-
n«n broeder, waardoor /^eére het regt verkreeg ,
om fchapenvellen , en wel in Engeland, uit en in
te voeren.
De Graaf veel geld noodig hebbende, deed
groote eifchen, hetgene zwtre belastingen op
fommige fpijzen en dranken noodzakelijk maak-
te, èn welke door eenen nieuwen oorlog met
Frankrijk nog vermeerderd werden; dit veroor-
1470. zaakte hier en dair, onder anderen en vooral te
Hoorn^ waar eene nieuwe belasting op het bier
bepaald was, groote opfchuddingen, waardoor
genoemde fïad , daaf de Belhamels aldaar (die
naderhand gefttaft en gebannen werden) meest-,
al .vollers en wevers waren , het grootfte deel
harer lakenweverijen verloor. Te Zierikzee hiid
het gemeen zelfs de regering veranderd,en den
Baljuw en ^encn priester op het .Stadhuis ver-
moord.