Boekgegevens
Titel: C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Auteur: Perk, Cornelis; Wijk, Jacobus van
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1828-1833
3e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-881
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203577
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Leermiddelen (vorm), Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
68 TSIEDEHLANDSCHE
Janr na Frankrijk aün to blazen, die hij zelf had aanee-
ftookt, waarop hij dc En^elfclien weder verliet,
tu8 i ^
1436. en zich met Frankrijk verdrdeg. De Eiigelfchen,
over zulk eene ontrouw gebelgdv huisvestten ,
om hem te befchimpen, zijne afgezanten , die
over een verdrag' kwamen handelen^, ^bi^ èenen
fchoenmaker, terwijl het gemeen eenige Hol-
landers vermoordde. De oorlog duurde da^ vöort,
en onze zeelieden waren zoo gelukkig ö^ zee,
dat zij eenen bezem in den mast.voerden, ten
teeken, dat zij de zee -fchoon geveegd had-
den. — Hierop volgde een oorlog met de Han-
1437-' zeileden, welke, omTchade door de onzen aan
fchepen van Lw^^è^o'e^bvagt, op 'ïil de Holland-
fche en Ze.euwfche fchepen befiag legden. — In
1436 had men eene groote overftrooming gehad,
■waarop in dit jaar eene gróoté duurte volgdt^,
zoodpt een fchep^ql- rogg^e voor eenen gotudcn
rijder verkocht werd. De, ramp, aan de vloot
in de Oostzee overgekomen, vergrootte de duur-
te, en dit gaf aanleiding tot herhaalde opfchud-
1441. dingen; dan, in den jare 144^ we-rd er eeii--tien-
jarig beftand met de Hanzelteden gefloten ', en dè
invoer van granen weder op den vovigen voet
gebragt.
Reeds in den jare 1440 was willem van la-
laing door philips tot Studhouder benoömd , en
l hierdoor raakten de Hoekfcben weder langza-
merhand in de regering, waardoor de Kabel-
v.. jaauwfchen op niéuws aan het morren kwamen ;
deze twist fpatte iir 3 44» tot dadelijkheden uit,
^ .1 waar-
i