Boekgegevens
Titel: C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Auteur: Perk, Cornelis; Wijk, Jacobus van
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1828-1833
3e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-881
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203577
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Leermiddelen (vorm), Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
<5o NEDERLANDSCHE
Jaar na nu dreren de Hoekfchen foms, hunnen wrok
CHRIS-wel eens te verre, gelijk, onder anderen, bij
^^^ ^^^^ Schoonhoven bleek. Dit Slot ging bij
verdrag over, waarbij den burgeren lijf en goed
werd toegezegd 5 doch hieronder was de Slot-
voogd, ALBiiECHT BEYLïNG, niet begrepen; deze
werd veroordeeld, om levend begraven te wor-
den. Hij onderwierp zich gewillig aan het von-
nis, doch verzocht Hechts ééne maand uitfiel,
om zijne huisfelijke zaken te gaan regelen, en
dit hem vergund zijnde, keerde hij op zijnen
tijd leTug, -en men was wreed genoeg, om aan
iemand, die aan zijn woord zoO'getrouw was,
het wreede vonnis te voltrekken.
1425. ^^ liierf de trotfche jan van beïjeren, en
niet tevreden met de onrust en het bloedver-
gieten , dat hij bij zijn leven veroorzaakt had,
benoemde hij, om dezelve te doen voortdu-
ren , philips van bourgondie tot Zijnen erfge-
naam, die terftond de regering als Ruwaard aan-
vaardde. Schoonhoven werd belegerd, doch het
beleg werd bij verdrag opgebroken, terwijl ja-
coba, den IJsfeldtjk doorftekende, geheel Schie-
land onder water zetie, en hierdoor Gouda van
den eenen kant dekte. Toen nu de Kabeljaanw-
fchen de ftad van den anderen kant wilden aan-
vallen, trok zij hen, met de Hoekfchen ver-
eeni'fd, te gemoet, en fioeg hen bij Jlphen ^ bij
welk dorp zij nog eene tweede overwinningbe-
iaaldci maar de hulp, haar door haren man uit