Boekgegevens
Titel: C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Auteur: Perk, Cornelis; Wijk, Jacobus van
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1828-1833
3e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-881
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203577
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Leermiddelen (vorm), Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
■GESCHIEDENIS.. S5
of Rentmeester van Holland aan te fteüen , en Jaar na
hem toe te ftaan, om in zijne Heerlijkheid, <}e
Purmer ^ een Slot te bouwen, dat den grond tot ijpo,
de Noord-Hollandfche ftad Purmerend gelegd
heeft.
Ondertusfchen was er ook in Vriesland^eene
tweefpalt ontßaan, wijl de adellijke Heeren
fteeds hun gezag wilden vergrooten, terwijl an-
dere aanzienlijke Heeren en burgers dat-ge/ag
zochten te verminderen. Daar nu de adellijken
toenmaals groote vetweiderijen hadden , en han-
del In vette koeijen dreven , noemde men hun-
ne partij vetkoopersy terwijl men die der minde-
re lieden — omdat geringe lieden het gefiagte
vee reinigen, hetgene men in Frieslandfckieren
oï fchierfchoonen noemt, en zich alsdan rpet den
afval behelpen — met den naam van fchiertngers
beftempelde (*). Deze twist der Schieringers en
Vetkoopers liep zoo hoog, dat albrecht bc-
fioot, zijnen zoon, met wien hij nu weder ver-1395.
zoend
(•) Zie, onder anderen, n. kremer, beknopte aerd*
rijks' en gefchiedkundige hefchTijving f^er Provim ie GrO"
hingen^ bladz. 55; anderen wtllén, dac dc Schicrinfters
hunnen naam naar zekeren aal of paling, [chiering of
^chieraal^ droegen. Zie fokke sjuerds, Vrie[che jaar-
hoeken ^ 3e dee), bladz. i^^o. en martinet, yereenigd
lo'ederlctndy liladz, 8a; wacenaar, erbier, houdt ook
dc Vcikoopeis voor de aanzicnUjiie, en dc Schieringers
voor de gcmeene lieden. Zie wagenaaR, yaierland'
/'che IJistorie y jd» deel, bladz. 318.
D 5