Boekgegevens
Titel: C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Auteur: Perk, Cornelis; Wijk, Jacobus van
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1828-1833
3e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-881
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203577
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Leermiddelen (vorm), Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
■GESCHIEDENIS.. S5
wilden toevertrouwen. Daar echter deze Gravin Jaar na
veriiandig hiervan afzag, werd Hertog albrecht
verkozen, die de gunst der Hoekfchen, door 1353,
het verleenen van verfcheidene voorregten aan
de fteden, erkende. Offchoon hij nu beloofd liad,
naar 's Lands wetten en gewoonten te zullen rcgc
doen, en het Land, met behulp van de goede r
fteden, te zullen regeren, begon hij weldra de
regering der Kabeljaauwfche fteden willekeurig
te veranderen, ja zelfs wilde hij buitentijds de
Wet te Deift verzetten , en toen deze ftad hare 1359.
oude voorregten wilde handhaven, belegerde hij
dezelve, en dwong haar toj: de overgave, met
de harde voorwaarde, dat duizendburgers bloots-
hoofds en barrevoets, en vijf honderd vrou-
wen met loshangende haren hem om vergeving
bidden, de ingezetenen de muren flechten en .
hem 40,000 oude fchilden (zie de waarde bladz.
45) betalen moesten, iets, hetgene de gemoede- ;
ren, welke liij had moeten zoeken te winnen, 1359,
zeer tegen hem verbitterde.' 13Ö1,
Ook in Gelderland bleef het twistvutir bran-
den. De van Heeckerens werden bij 7door
eduard geflagen , en Hertog reinoud werd ge-
vangen genomen. Eduard liet zijnen broeder
reinoud, op den huize Nijenbeek, (niet verre
van het dorp Voorst, in het district Middel-
Veluwe, kwartier Jrnhem, provincie Gelder-
ijnd^ alwaar men nog het hok vertoont) in een
zeer naauw hok opfluiten, alwaar hij, doordien
hij geene ligchaamsbewegijig konde hebben,
D 3 100