Boekgegevens
Titel: C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Auteur: Perk, Cornelis; Wijk, Jacobus van
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1828-1833
3e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-881
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203577
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Leermiddelen (vorm), Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
G^EcS C p I E J) E N ; S. 47;,
tegen dc^ muit^iyje friezen; maar naauweiijks Jaïiï" na
was .hij, bij-.^/^ïvore/; geland, of hij begaf zich ■
. = , .ijj JJI , . - . 'K' O ;TU5> •
in net heetst van het gevecht, en fneiivelde op 1345^ -
den 2511en of 27lten September, zonder wettige .
Idndè en -ffa ÉeViaten, Zijn liik werd eerst tien
dagen daarna gevonden, en in een: klooster,niet
v^rpe vV^ai^^.^i^Awert/,. begraven, Zijne jonge ue-
n^ai.i.n^ e.epedochter van ja;? ïll. , Hertog van
Br ah an d y was over dezeri dood zoo zeer ver-
iÜot^rd 'o^f^'ät'Vrhzen^ dat Zij het klooster der'
• ïööhnik^n, op Marken y liet in^dea! •'•■-t^
btand ft:ekeii,..on;al de monniken in zee
paar hij ;g€iei)e kinderen had , werd zijae zuster
IV^argaretha, die met Keizer bodewijk, ge-
nuwd was, algemeen gehuldigd'. Zij Tcnónk aan
deze Laiiden en aan de fteden vePè voorregtén
en beloofde onder anderen^eenen oOriog aan 16 2344,
zulben vangen, dan mjet goedkeuring;van doede-
len en fteden. Doch zij hieid het bcwinfi niet
lang in handen, hetgent tot eenen burgerkrijg
aaulciding gaf. ' i--
Onder. de. twee volgende-Graven , van wel- ,
ke dc laaUle. bij iu ei?n,gevedu te-
gen de Vriezen^ fneuvqlde, ondergingen de 1345.
zeiken des Lands gcene aanmerkelijke verande-
riHg-,; maar onder '
UARGMiEi'iiA yt^u ^^ ^^^
begonnen de zoogenoemde Uoekfche en Ka-
bd-'