Boekgegevens
Titel: C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Auteur: Perk, Cornelis; Wijk, Jacobus van
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1828-1833
3e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-881
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203577
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Leermiddelen (vorm), Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
N E D E R L A ïi D S C H E
Jaar-na'weldi^en. Horm gevolgd werd, zoodat vele dor-
CHursH pen overftroomd werden, en een groot getal
jgj^^ menfchen het leven verloor.
Willem ■ zond in het begin zijner regering
eeHig.e hulp aan zijnen fchoonbroeder^ den En-
gelfchen Koning eduard;, die jtegen Frankrijk
in oorlog was Vdoöh ^deze oorlog wÈrd'door be-
middeling vian de Graviii, wedinv.e .van, willem
1340, ..rïïL , gellild , waarna deze Gravin het geestelijk
ï342f gewaad aannam. — Qetderland werd - nu-tot een
Hertogdom' verheven, en door Keizer lodewijk
met. vele voorregten befchonken.,
o.'Cmtrènt dezen tijd be,:;on Jmß er dam hi].zo\\'
d-^r. d-oor den koophandel te bloeijeii , en kreeg
in,1342, biij handvest van Graaf willem, het
vöörr^gt , om alles, wat binnen hare vrijheid
gefe-hiedde , mits niet tegen de Heerlijkheid .van
de^t Graaf ingerigt zijnde, door fchout en fche-
p^enen te laten befii-sfen,
jj^g-iy ;In 1345 belegdrde de -Graaf de ftad Utrecht^
omdat men de voodijfchap der Itad, welke hij
meendë hem toe te komen, aan robbert van.Jr-
kel .gegeven had, 'en beukte de ftad.met der-
tien 'liormtuigen , vijf vi^eken lang. In dit beleg
werd hij z.elf met eenen pijl aan den hiel ge-
wond; doch zijn, oom, -^ianBeaumont
.'--zorgde een verdrag ^ waa'rbij bepaald werd ,-dat
vier .honderd burgers, ongegord, bloots-hoofds
en barrevoets» hem voor zijne tent op dè-knien
oin vergi'ffenis'moesten komen fmöeken:-^
.ÏJas in hetzelfde'j^ar ondernam: hï'j öé^en tog't
te-