Boekgegevens
Titel: C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Auteur: Perk, Cornelis; Wijk, Jacobus van
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1828-1833
3e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-881
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203577
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Leermiddelen (vorm), Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
GESCHIEDENIS. 45
l nooten elkander fchuwden , en een derde derJ^^"^^^
. menfchen, tusfchen de Elbe en de Schehie, IHerf.
I De Voorzienigheid echter lenigde deze ramp 1315,
^ zoodanig, dat in weinige maanden het koren
voor even zoo veel penningen als te voren
ftnivers verkocht werd.
In hetzelfde jaar nam de Graaf de wapenen
weder tegen Vlaanderen op, en het liep tot in
het jaar 1323, eer er een vast verdrag gefloten 1323.
werd, waarmede die aloude twist eindigde. Se-
dert dien tijd leefde de Graaf alleen , om zijn
gezag onder zijne onderdanen te verfterkon, en
zijn gebied nit te breiden- Hij moedigde de
Iteekfpelen aan, hechtte de Heerlijkheden van
" jimjiel en Woerden weder aan Holland, onder-
wierp Vriesland, deelde het Bisdom van C/f-
recht met den Graaf van Gelderland, en huwde-
zijne eene dochter aan Keizer lodewtjk -pan
B i}2ren^ en eene andere aan Koning eduard van
Engeland. Hij Itierf op den óden of 7den Jnniji333>;.
1333, en werd onl zijne dapperheid, regtvaardig-
heid en om zijnen gemeenzameri omgang gepre-
zen ; doch anderen befchuldigden hem, dat hfj
de -regering verwaarloosde, de edelen verre bo-
ven het volk verhief, en meer gevreesd dan
bemind werd. Zijn zoon
, Willem IV., pas 19 jaren oud, volgde hem 1334.
^|op. In het eerfte jaar zijner regering werden
^^\Holland, Zeeland, en vooral Vriesland^ door
e^'uen verfchrikkelijken watervloed geteisterd,
weljce op den aaftcn November door eenen ge-
wel-