Boekgegevens
Titel: C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Auteur: Perk, Cornelis; Wijk, Jacobus van
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1828-1833
3e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-881
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203577
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Leermiddelen (vorm), Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
NEDERLANDSCHE
jonkheer wtllem, 's Graven ?oon, en na-
CHRIS"
Yus men Middelburg ex\ een groot deel van Holland
ï303. in: doch in het volgende jaar bewoog witte
1304« van Haam^eede de meeste Hollandfche fteden , om
de Vlamingers weder te verdrijven, waarop
Graaf guy met de zijnen naar FLianderen terug
trok, en met hulp van Fratikrijk ook uit Zee"
land verdreven werd. Velen moesten toen hun^
nen opftand boeten , of zich met den overwin
haar, jonkheer willem, verzoenen. Jan van Ker
-nesfe uit UtTétht willende vlugten, foeuvelde
bij het overvaren van de Lek\ op den isden Au-
gustus , en zeven dagen daarna volgde hem
'Graaf jan II. aan eene kwijnende ziekte, wor-
dende hij om zijne Godsvrucht en goedhartig-
heid zeer geprezen, doch van te groote lafheid
in de handhaving van het regt befchuldigd. Hij
1305. werd opgevolgd door zijnen zoon
Willem III., dió in het daarop volgende jaar
huwde met johanna van Valais, dochter yan
karel van Valotiy broeder van Koning filips.
1306 ^^^ ^^^^ daarna floot hij een verdrag met
Vlaanderen, en daar de Hollanders en Zesuv^en
hem weigerden, hem in Henegouwen-ie komen
1310. helpen, was hij verplrgt, vier jaren later, eenen
nadeeligen vrede te fluiten.
1315. ^^^^^ had men hier te Lande eenen
grootiïn hongersnood , zoodat de armèn op ftraat
veri'machtten, en men het raauwe vleesch van
doode krengen en de kikkers uit de flooten at;
hierdoor kwam er eene pest , zoodat de echtge-
noo-