Boekgegevens
Titel: C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Auteur: Perk, Cornelis; Wijk, Jacobus van
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1828-1833
3e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-881
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203577
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Leermiddelen (vorm), Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
mmgi^
, tl I NIS.'
-landen waarvatn 'Mons' of Bergen de Tïabftï-
^ad is; 'il'adr dit Landfchap nu voert het vbt-
gcnHe flamjiuis, den boven^meld^n naam., Uit upp.
,hetzelve, hebben geregeerd .drie Graven eu
déne Gravin, als: - -
TAN il. " WILLEM n^i
WÏLLEM III. . MARGARüTHA..
Tvxisten pipt. de misnpegd.e £dplen en
logen met de Flamingirs vervulden de rege-
ring vaai JAN II (♦}. - ■
Jan II, aan de'regering gekomen zijnde , deed
zijn best, om de misnoegde edelen te bedwin-,
gen. of te bevredigen, hetgene hem flechts
deeltelijk gelukt«; want jan yén Renesfe ^ een
Zeeuwsck edelman, zich van Scki^v^en meester
gemaakt hebbende , verwekte vervolgens oenen
algemeenen opftand in Zeeland ^ en trachtte den
Keizer albrecht te beduid'enVd^it'hetGraaffchap
Holiandy door den dood -^van d^n kinderloozen
JAN I., aan het D^ttfché Rijlc yerirallep was,
waarom de Keizer, hoewel te vergc-efs, ze^f
eenen inval beproefde. Kchter verecnigden zich
nu de Zeeuwfche ballincen met de^P'lammgers ^ ^^
fioe-
be^in der i4^de eeuw,was voor ons Vaderhiid
'Oük hclangryk , omdat'in t)jcn üjd door dc Fi-ancisUaner
niomiiken van eén klooster', i^^Oiethoorn y voor liet eerst
de veenen fot turf geftoken cn in plaats van hout gebruikt
v'crdcn,: derhalve is'dcf^e uitvinding in zoo verre, ook
Nedcrlandsch.
c'il
■Si