Boekgegevens
Titel: C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Auteur: Perk, Cornelis; Wijk, Jacobus van
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1828-1833
3e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-881
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203577
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Leermiddelen (vorm), Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
43 N E D ^ R, LAND $ C H E
'Jad3r; ria ▼Ei-ZEil'OTiifaapt zoude iijn, -Ondertusfch.eo haal4e
.^ich van boRsssi-w meer, en meer het algemeen
12^, misnoegen op'd^Jials.v vooral toen hij veran>ie-
ringj in de'.müntvjbragtt,.en '^iLand^ voorregte.ni,
"biijziiD'n'der'die v^M Dordrecht ^ aantastte eandeljjk
. werd hij. waan hii'met.fien jongen
.iCïtraaf -meende te, pnivlugtt;,ti, wr,eedeiJjk ver-
moord , waaropi.jan h ennes voogdijfchap
aanvaardde, i'i ' ; ^ - -
Jan de Eérjlc^'zvp. zoon en Qpvöï|er ,Rie^f'
jong en zonder kiii'dQren', , met'; dien n^m.de
lapp. -Grafelijke waardigheid^- in te, eer (te, Hnh^
«en-einde 5 en ging over in hetJiiiirs van //tf--
^ Men gaf voori:49t %3af jam aan den roeden
loop g.eAorv.en warev;^;dQch. inpn .heefi. reden om
•te vermoeden , dat 'zulfcs . door vergif is ge-
fchied. Jan vafi Gra^f van ^enegou-
als zioon v,^ aleii>, zusier vam IConing
willem, de grootvader Tan den ovc>:ledeucn
Qraaf jan I. , was .de naaste erfgenaam. Reeds
vroeg had hij niftt. eenige Jteden een-veiïdrag ge-
maakt, .en: au liet- hij^zieh huldigen en met be-
zegelde brieven tot Heer des Lands aannamen ,
welke-plectigh^id te voren geene. plaats had ge-
had; en alzoo gin^ de regering:Over in s •
; ■ Jltt IIÜIS FAN HËNËGO'üm^
. . Bcti^gomim is eene, provincie der
' tan.
ék