Boekgegevens
Titel: C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Auteur: Perk, Cornelis; Wijk, Jacobus van
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1828-1833
3e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-881
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203577
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Leermiddelen (vorm), Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
G E S C II I E D E N I i. 317
Welke nieuwe pose werd nan den Souvcroinen Vorst op-
gedragen? — Wat is een Congres? — Waarom werd het
Congres te fVeenen gehoudtn ? — Wat werd hier omtrent
ons Vaderland bepaald ? — Welke fchrik verfpreidde zich
nu door Europa? — Hoe gedroegen zich nu de Mogend-
heden? — Hoe de Nederlanders? — Op welk Land had
hij het eerst gemunt? — Begon hij terflond met den oor-
log?
Wie ftond hem het eerst tegen ? — Was deze dappere
daad van onzen Kroonprins ook van eenig goed gevolg ? —
Waar ligt IFaterloo'i — Hoe ging het nu met napoleon? —
Waar ligt. St. Helena? — Heeft hij daar lang gewoond?
Hoe ging het in den ftag van I'leurus t — Hoe te Qiia-
trebras? — Verhaal mij eens iets van den flag bij PFater-
!oo ? —■ Leden nu de Franfchen groot verlies ? — Welk
onheil trof onzen Kroonprins? — Wat werd er te Leyden
gefticht? - Hoe ging het nu in Frankiijkf — Welke be-
asiing werd Frankrijk nu opgelegd ? — Hoe kreeg de
loogefchool va» Leyden hierdoor een fraai kabinet?
Wanneer en waar werd onze, Koning gehuldigd ? —
H^elk hoog huwelijk werd er nu gefloten ? — Wat deed
le Koning, om de grondwet des Rijks te vestigen? ——
ioe werd nu de regeringsvorm bepaald? — Welke pleg-
Jgheden hadden er bij de huldiging des Konings plaats ? —
Gaf men ook volksfeesten? — Met wie huwde onze
kroonprins? — Waar werd dit hooge huwelijk voltrok-
cen? — Wat deed de Keizerinne-Moeder bij die gelegen,
leid? — Gaf men alleen feesten te St. Vetersburg? —
Wanneer kwamen de Vorftelijke gehuwden aaar ons Land ? —
Hoe