Boekgegevens
Titel: C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Auteur: Perk, Cornelis; Wijk, Jacobus van
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1828-1833
3e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-881
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203577
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Leermiddelen (vorm), Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
%
314. NEDERLANDSCHE
En^-eirdien? - Bereikten de Engelfchen hun doel? —
Hoe gedroegen zich de Nederlanders in hec noorden van
DuiHchland?- Wie was de n-iajoor schill? - I3e-
fchrijf mij Koning lodrwijk eens nader ! - Welke
voordeelen wilde hij ons Land aanbrengen ? - Keurde
napoleon dft goed? - Wciarom wilde hij den Koning
naar Parijï lokken? - Welk middel gebruikte hij hier-
toe? - Wac was hec gevolg van deze reis? — Weike
nieuwe vercfrukking deed :-,apoleon ons nu aan? — Wan-
Lcer veri.'ct Koning lodewijk ons Land ?
\Vanrcer werd ons Ltind met Frankrijk vereenigd? -
Wjike z,jn de vier eertle voornaamfie verdrukkingen, die
wij moesten lijden? - Noem dc vier volgepJe ! — De
vier !nac(le ! — Wat is tiercering ? - Wanneer kwam |
OUDINOT in Aniflcrdam ? — zijn koloniale wnren? —
Wac vvn^. het gevolg va.o de eersce plaag ? — Wac leed de
koophandel? — Do visfcherïj ? —.De trafijken? — Welke
fcliadc veroorzaakte de derde plaag i?' - Van welke pla-
gerijen was de vierde verzeld ? —— En de vijfde? —-
Vv^at Vvas de Policie, en wac trachtte deze tiic te vor-
hen ? - Welke waren de ysfelijke gevolgen van da
zesc^e p'an^? - En waarmede ging de zevende verge-
zeld? — Wat moest de achtfle ten gevolge hebben? —
En de negende ? —— De tiende ?--Tot welke hoojrte
flreef hi) de e!fdi p'aag? — En wat moesc de twaalfde
plaag voortbrengen?—Wanneer werden de Franfche vvçcten
'nier ingevoerd"?—.Hoe w?.s ons Vaderland nu verdeeld? —
Hoe be'hnird? — Kwam de Keizer ook o^a Land bezoeken?
Wie bleef aan Frankrijk fleeds het'hoofd bieden? —
Wanneer begon Rus/and den ïaatllen oorlog ? — Was die
in
s