Boekgegevens
Titel: C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Auteur: Perk, Cornelis; Wijk, Jacobus van
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1828-1833
3e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-881
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203577
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Leermiddelen (vorm), Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
GESCHIEDENIS. fl57
--
B
VRAGEN
o v e r h e t
VIERDE T IJ D V A K.
ezat lodewijk napoleon den Hollandfchen troon in
vrede ? — Wat was het gevolg van dien oorlog ? —
Waar ligt Oost-Friesland? - Aan wien behoort het
tlians? — Kwam er nu rust in ons Land? — Hoe vond
de nieuwe Koning ons Vaderland gefteld? — Wat fcheen
hierin verbetering te brengeii ? - Waardoor werd dit
verijdeld ? - Hoe hielden onze troepen zich in dien
oorlog ? -Wat gebeurde iu 1807 te Leyden ? — Hoe
gedroegen zich de Koning en Neêrlands ingezetenen bij
die ramp? — Vielen er nog meer onheilen voor? -
Wanneer werd de vrede met Pruisfen geteekend? — Wat
wonnen — wat verloren wij bij denzelven? — Welk lot
trof Flisßngen daarenboven? - Hoe ging het met des
Lands geldmiddelen? - Wat was er nu in Spanje te
doen ? - Moesten wij hierin ook deel nemen ? —
Welke nuttige werken en inrigtingen ,kwamen er nu toe
ftand?
Wat gebeurde er in 1809? — Hoe liep dit een en
ander af? - Welke befchrijving geeft men van lode-
wijk? - Was napoleon hiermede tevreden? — Waar-
over betoonde hij zijn ongenoegei. ? — Waarmede be-
gon het jaar 1809? - Hoe gedroeg zich de Koning
hierbij ? — Verhaal mij eens iets van dc landing der
V 5 En-