Boekgegevens
Titel: C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Auteur: Perk, Cornelis; Wijk, Jacobus van
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1828-1833
3e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-881
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203577
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Leermiddelen (vorm), Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
iio NEDERLANDSCHE
Welk onheil trof ons Vaderland in het begin van 1791? —-
Wnt viel er in 1791 in Frankrijk voor? —- Welke gevol-
gen had dit? - Welk weldudig Indicuiu werd ki 1791
opgerigc? — Wat onheil trof ons Vaderland? - W.e
huwde in hetzelve ? — Waarmede begon het jaar 1792? —
Wat gebeurde te Parijs op den loden Augustus? --
Welic gevolg had dit voor den Koning en zijne familie? —
' Welken regeringsvorm kreeg nu dat Land? — Hoe ging
het nu met hetzelve ? - En wat dede^ff nu onze Sta-
ten ? — Had er dit jaar ook eene bijzondere plegtigheid
in ons -Vaderland plaats ?
u Hoe kwamen wij nu in oorlog? — Waarmede be^on
j, dezelve? - Wat weet gij van de Willemßad^w At Klim-
j dert ? — Drongen de Franfchen nu niet verder voort?-
\ Wat deden nu de. Stattn? - Iloe ging het nu met den
fi Ooriog ? - Waardoor, keerde de kans des oorlogs ? -
!;; Hoe liep verder het jaar 179^ af?-^— Welke overwinning
/ deden de Nederlanders in 1794? —- Bicven de/bondge-'
' nooten overwinnen? ■— Wie onuettcden Charleroi-
En hoe ging het nu verder?
Wanneer drongen dc Franfchen m Holland?— Wat uitwer-
king hpd hunne komst aldaar?— Maar was dit voor ons rJet
rrceelig raar buiten? — Moesten wij de verandpring a^n
('e Fi-anfcVen ook duur betalen? —Wat hielp de Franfchen
tijzor.der, on in ons Vaderland te komen? — Wnt deed
nu Z, K. H, de Erfftadhouder? — Iloe^vatrok Z. H.
cn waarheen? — Hoe werd nu onze regeringsvorm inge-
ri^t? — Welke waren nu de verleidende leuzen? — Be-
handelden de Franfchen ons ook als broeders? — Waar-
voor moesten wij ou?e onafliaukelijkbcid koopcn? — V^t
deed