Boekgegevens
Titel: C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Auteur: Perk, Cornelis; Wijk, Jacobus van
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1828-1833
3e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-881
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203577
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Leermiddelen (vorm), Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
aasa nederlandsche
Welk ongeluk gebeurde er in 1772 te Amfterdam? —
Maar wac gaf van den anderen kant aanleiding tot dubbele
vreugde? - En in 1774? -- Waren er toen ook on-
heilen? -- Verhaal mij iets van de jaren 1775, 1776
cn 1777?
Wie vond de kunst uit om prenten af te drukken?-
Wat gebeurde er vijf jaren later in Noord-Amerika? -
Wat zijn volkplantingen of koloniën ? — Hoe werden wij
in dien oorlog betrokken? - Wat was het merkwaar.
digfte, dat er van onzen kant gedurende denzelven ge-
beurde? - Waardoor waren de onheilen met Engeland
en Amerika ontftaan? — Hoe behandelden ons nu de En-
gelfchen ? — Wat namen zij nu tot voorwendfel aan , om
ons den oorlog te verklaren ? - En waarmede begon»
nen zij denzelven? - Welke verliezen leden wij in de
Weit-Indién ? - Wat deed Kapitein crul ? — Behiel-
den de Engelfchen den geroofden buit van St. Euflo
tius'i - Hielpen de Franfchen ons hier nog meerder? —
Verloren wij ook iets in de Oost-Indien? - Zeg mij
eens iets van den flag op Doggersbank ? -Welke be-
looning kregen de zeehelden ? -— Waren er nog anderen,
die onze eer ter zee handhaafden ? -— Wilden de En-
gelfchen nu geen' vrede maken ?
Wanneer word de vrede getroffen ? - Wat viel er in
1783 voor ? - Bleven Frankrijk en Spanje ons fleeils
getrouw? — Wat was hiervan het gevolg?--Welke
opofferingen moesten wij ons bij dien vrede getroosten?
Is dit jaar nog in eenig ander opzigt merkwaardig? —
Is de Maatfchappij : Tot Nut van '/ Algemeen ook het
dankbaar aandenken van jonge liedin waardig?-Waar-