Boekgegevens
Titel: C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Auteur: Perk, Cornelis; Wijk, Jacobus van
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1828-1833
3e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-881
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203577
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Leermiddelen (vorm), Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
aasa NEDERLANDSCHE
gebeurde er in 1703? — was liet jaar 1704 ook voor
ons voordeclig? — Wat gebeurde er bij Gibraltar? —•
Verliaal eens. iets van den veldtogt van 1706 ? — En van
1707? — Welke overwinning behaalden wij in 1708? —-
Wa: deed nog meer dan Frankrijk om den vrede wen-
fchen? — Waardoor werd hij verhinderd? - Waren de
jaren 1710 en 1711 voor ons voord«elig ? — Welke Vorst
overleed in het iantfte jaar en hoe? — Verhaal eens iets
van 1712? — Wanneer werd de vrede gello:en? — Wie
ftierf in dat jaar? - Wat is het barrière-traktaat ? -
Wat viel hieromtrent in 1714 en 1715 voor? — Wanneer
werd het drievoudig verbond gefloten ? — Wat onheil trof
ons Vaderland in dat jaar? — W^lk verbond floot men in
1718? — Wat is aciiehaiidel en wat viel hieromtrent in
ons Land voor? — Waardoor zijn de jaren 1721 , 1722,
1724, 1726 en 1727 bekend? - En 1728 en 1729?
Wie deed nu een' merkwaardigen zeetogt? — Weike
uitvinding hebben wij aan p, straat en p. v. d. deu.
kilN te danken ? — Wat gaf hiertoe aanleiding ? -
Welk hoog huwelijk werd er in 1734 gefloten? — Ble.
ven wij nu nog met iemand in oorlog ? —r- Verhaal eens
iets van 1740! — Wa: gaf nu weder aanleiding tot onlus-
ten? — Namen wij hierin ook deel? — Wat viel erin
1744 voor?— Wanneer viel de flag van Fontenoy voor? —
Wnt volgde hierop? — W"c deed de Maarfchalk van Sak^ -
fen in 3746? — Viel er toen nog een flag voor?
Wanneer .werd er weder een Stadhouder verkozen?—
Onderging die waardighe-id eenige verandering? —^— Is
niet het-jaar 1748'in -meer dan één opzigt aanmerkelijk
geweest? - Wat deed Frankrijkl - Wac was-,
Ivcrvan het gevolg? —^- Voor wie was de oorlogs-
Uai;s