Boekgegevens
Titel: C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Auteur: Perk, Cornelis; Wijk, Jacobus van
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1828-1833
3e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-881
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203577
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Leermiddelen (vorm), Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
aasa NEDERLANDSCHE
verfchijnfel deed in dezen tijd de Goddelijke bewario'-
opmerken v — Bleven de Franfchen hunne voordeel
voorczetten ?
Wat vond jan van der heyden uit? — Hoe kw :
men de gebroeders de wit om het leven ? ■— Waaro-
waren dezen zoo gehaat ? — Waarom werd corn. de
wit gevangen gezet ? — Wat was zijn vonnis ? — Waren
zijne vijanden hiermede tevreden ? — Wat deed tig-
chelaar? — En wat was nu het gevolg? — Welken roem
geeft men dezen mannen ? — Wat was het lot naderhand
van hunne befchuldigers en moordenaars ? —- Kwam nu
het Land tot rust? — Wilde de Prins nu niet met Frank-
rijk onderhandelen? — Welk was zijn befluit? — Was
hij terftond gelukkig ? .— Wat gebeurde er te Gronin-
gen ? - Wat te Bodegraven en Zwawmerdam ? — Hoe
ging Koeverden over ? - Onder welke vooruitzigten
begon het jaar 1673 ? — Kreeg Frankrijk ook nog meer
oorlog ? — Wat gebeurde er te Woef den en Utrecht bij
het vertrek der Franfchen? - Hoe ging het op zee? —
Verhaal eens iets van corneus tromp? — Van sweerts!
Van den zeeflag bij Kijkduin ? — Wat was het gevolg
hiervan ? — Waar werd de vrede geteekend ? — Waar.
door werd die gevolgd ? — Met wien floten wij nu ver.
bonden? - Wat gebeurde er in 1674 te velde?- Wat
te Utrecht^ — Wat had het jaar 1675 byzonders? —
Welken ongelukkigen flng trof ons Vaderland in 1676? —
Verbanl eens iets van de ruiters dood? — Kent g^
ook het opgegeven graffchrift ? — Wat gebeurde er na
zijnen dood? — Wat in Zweden? — Wat in 1677? -
Met wien huwde de Prins? — Was het jaar 1678 voor
ons voordeelig? Wanneer werd de vrede geteekeud?
Wie