Boekgegevens
Titel: C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Auteur: Perk, Cornelis; Wijk, Jacobus van
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1828-1833
3e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-881
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203577
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Leermiddelen (vorm), Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
GESCHIEDENIS.
fl57
Gelukte hun dit ? - Volgde nu
- Kregen wij nu ook hulp van
de vijandelijkheden?
de oorlogsverklaring?
anderen ? — Welk z.waar verlies leden wij ? - Wie werd
du tot Vlootvoogd verheven ? — Stonden er nu nog
meer Mogendheden tegen ons op ? — Hoe liep die
oorlog te lande af? — Hoe ging het ter zee? — Ver.
haal mij dezen flag! Welke brave mannen fneuvelden
in denzelven ? - Wat vroeg jan evertsen hierop ? —
Volgde er niet fpoedig weder een flag ? — Wat weet
gij van den brand te Londen ? — Dacht men nu nog niet
om vrede?
Wat verrigtte onze vloot in 1668 ? - Onder wiens be-
ftuur was deze vloot uitgeloopen ? — Waar ftevende zij
heen? —- was die rivier dan niet verdedigd? — En wac
verrigtte zij ? - Waren nu de Engelfchen nog zoo
)t trotsch ? — Was hierover geene groote vreugde ? — En
wat was nu het gevolg? — Op welke voorwaarden werd
ie vrede geteekend ? - Was die vrede van langen
uur? — Welke verbonden werden er nu gefloten? -
at is de Triple-Alliantie? — Met wien raakten wij nu
eder in oorlog ? — Wat wendde Frankrijk, wat Engeland
oor ? — Wie werd nu Kapitein-Generaal ? - Hoe be-
[onnen de Engelfchen den oorlog ? — vvie fneuvelden
eds in het begin van dien oorlog ? — Wat verrigKe
e ruiter bij Solebay? — Aan wien der onzen kostte
leze flag het leven ? - Hoe ging het echter te lande ? -
Vie verklaarden ons nu al weder den oorlog ? - Wel-
vorderingen maakte lodewijk XIV? - Wat deed
jen nu in dezen nood? — Konde men geen vergelij«
effen ? — En wat deed het gemeen ? — Waardoor kwam
cchter meerder rust? — Welk buitengewoon natuur-
ver-