Boekgegevens
Titel: C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Auteur: Perk, Cornelis; Wijk, Jacobus van
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1828-1833
3e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-881
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203577
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Leermiddelen (vorm), Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
w
l GESCHIEDENIS. 301
Ider Noderlancfche ontdekkingen ?) - Op welke kun-
ftenaars konden wij ons toen beroemen ?
Wanneer en waaraan ftierf willem II? — Welke twist
kwam er na den vrede in onze regering ?-- Waarom
wilde men het krijgsvolk afdanken ? - Wat gebeurde
€r met den Admiraal witte corn. de witte? - Wat
|deed de Prins, om aan die verfchillen een einde te ma.
^ ken ? - Wat gebeefde er bij /Imfierdam f — Hoe liep
jdit af? — Hoe oud was de Prins toen hij ftierf? — Welke
(getuigenis gaf men aan dien Vorst? — Wie volgde hem op?
!■ Wat vond christiaan iiüigens uit? -- Wanneer werd
itle Hoogefchool te Harderwijk opgerigt ? —.— Beftaat die
jnog? - Welk ambt bekleedde joan de wit, en wat
vond hij uit?
Welke verfchilfen ontftonden er in . de familie vaa
,'den jongen Vorst? — Weet gij ook iets van den win-
ter van 1690? -Hoe ging het nu met de Regering?--
En met het Stadhouderfchap ? - Wie werd Stadhouder
»van Vriesland en Groningen ? - Wat weet gij van de
I Groote Vergadering ? t—■ Hoe liep die af? — In wiens
! plaats werd joan de wit verkozen ? -Welke omwen-
' reling viel er nu in Engeland voor? - Wat eischte men
{van ons? —^ Werd hieraan voldaan?-Wat had dit ten
\ gevolge ? - Wat is de Akte van cromwel ? -Deed
i men geene poging om dfe te vernietigen ?-En waar
liep het nu op uit ? - Wat gaf men hiervan tot re-
den? -— Wat was het eerfte werk der Engelfchen ?-
j Wat deed de ruiter ?-Wat tromp ? -—- Welk gevolg
I had de oorlog binnenslands ?-Wanneer viel de drie-
i daagfche zeeflag voor ? -Verhaal mij denzelven! -
\ Waar en hee fnouvelde jan van galen ? -En marthn
• har'