Boekgegevens
Titel: C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Auteur: Perk, Cornelis; Wijk, Jacobus van
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1828-1833
3e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-881
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203577
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Leermiddelen (vorm), Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
GESCHIEDENI & 199
ijhet «et de wapenen ? —Welke vreugde genoot de Prins?—
Welke tegenfpoeden hadden de Spanjaarden ? — Hoe ging
het ons op zee ? — Welk voordeel hadden wij in Amerika f
Heeft men aan cornelis drebbel ook eenige uitvin-
dingen te danken? — Ouder wiens fladhouderfchap werd
de Spaanfche Zilvervloot veroverd? — Waar, wanneer
en door wien? --Waar is deze zeeheld geboren? --
Hoe kwam hij om?
Waardoor werd de W. 1. Maatfchappij aangemoe-
digd, om piet hein weder in zee te zenden? — Werd
er niet een zwaar gevecht geleverd bij het nemen van de
Zilvervloot ? - Hoeveel bedroeg die buit ? — Waartoe
werd dezelve gebruikt?-Hoe ging het met de O. I.
Compagnie ? - Welke bijzondere ontdekkingen deden
de Nederlanders toen in de aardrijkskunde?--Welke
belangryke vesting werd nu door den Prins ingeno-
Smen? — Verhaal my eens iets van het beleg? — Welk
llverlies leden wy ? — Waar werd hy begraven ? -Wat
deed de Admiraal loncï- ? - Begon men nu niet weder
om vrede te denken ? —— Welke onderneming deden de
Spanjaarden in 1629? — Met welke aanzienlyke ge-
bouwen werd Amjlerdam in het volgende jaar verrykt? —
Wat gebeurde er op Loevejiein? — Wat met de groot? —
Waar is hy geftorven ? - Waar begraven ? -- Welke
Voordeelen behaalden wy in 1630? - Viel er in 1633
ook eenige verandering in de Spaanfche betrekking tat dit
Land voor? - Waren de jaren 1634 en 1635 ook te
lande voor ons gunftig, of ter zee? - Wie werd in
1636 Raadpenfionaris van Holland? - Waaruit kent gij
dien man?' —• Hadden wij in het volgende jaar ook
ecnig
V