Boekgegevens
Titel: C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Auteur: Perk, Cornelis; Wijk, Jacobus van
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1828-1833
3e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-881
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203577
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Leermiddelen (vorm), Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
ftps NEDERLANDSCHE
InJiên f — la /Ifrika f — Wae weet gU van de ontdek-
kingen van hudson? — Van schouten en le maire? —
Welke Maaifchappy werd nu opgerigt ? — Hadden wij,
behalve in oorlogszaken en ontdekkingen, nu ook nog
andere groote mannen? — Wanneer werd de Hoogefchool
te Groningen geflieht?
Waar was joan van oldenbarneveld geboren? —
Wat ambt bekleedde hij ? — Hoe lang heeft hij het Va-
derland gediend ? — Waarmede werd hij befchuldigd ? —
Hoe kwam hij om? — Waar ligt het Slot Loeveßeint —
Welk voornaam perfoon werd daar gevangen gezet? —
Hoe ontkwam hij uit deze gevangenis? — Hoe heette
zijne vrouw ? — Hoe zijne brave dienstmaagd ? — Wie
was hugo de groot? — Wat gaf aanleiding om op zijne
ontkoming te denken? — Wie had hem nu geholpen? —
Heeft nuGo de groot naderhand nog veel nut gedicht? —
Weet gy ook, waar hij verder heeft gewoond ? — Wie
ftierf in 1618? — Welke groote vergadering werd er in
dat jaar gehouden ? — Hoe ging het nu met de O. L
Compagnie ? — Wat deed jan pietersz koen ? — Wan-
neer en hoe werd de W. I. Maatfchappij opgerigt ? —
Wie ftierf in 1620 ? — Wat gebeurde er in 1622 ? —
Welke aanflag werd er nu ontdekt ?
Wanneer ftierf Prins maurits, en wie volgde hem
op? — Wat weet gij van den winter van 1624? — Hoe
ging hot met de wapenen van den Staat? — Aan welke
ziekte overleed Prins maurits? — Wie was zijn erfge-
naam en opvolger? — Welke getuigenis geeft men van
Prins maurits? — Hoe oud was Prins frederik Hen-
drik-? — Waardoor maakte hij zich bemind ? — Hoe ging
het