Boekgegevens
Titel: C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Auteur: Perk, Cornelis; Wijk, Jacobus van
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1828-1833
3e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-881
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203577
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Leermiddelen (vorm), Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
GESCHIEDENIS.
17
deeïté) met zijn zwaar geharnast paard in het J^®*'
ijs te zinken, en tegelijk in eene hinderlaag ^^^^^
der West-yriezen te vallen, die hem afmaakten
en begroeven, terwijl ée Holhnders den flag ver-
loren. Zijn lijk werd eerst verfcheidene jaren ■ •
daarna, door zijnen zoon, floris V., ontdekt, . -
naar Mtddeiburg gevoerd , en met groóte llaatfie
bijgezet (*). Koning willem heeft zich bijzonder
onderfcheiden , door het geven van voorregten
aan verfchillende fteden, welke in dien lijd door
de groote ieenheeren gedrukt werden, alsmede
door het lUchten van eenige gebouwen , waartoe
fommigen zeker huis te Alkmaar , dat , fchoon
verbouwd, nog het jaartal 1255 heeft, brengen;
ook willen veien, dat het Üadhi^is te Haarlem
hem tot een hot' gediend hebbe; maar meer ze-
ker is het, dat hij het hofgebouw in ^s Huge
opgcrigt heeft.
Floris V., zijn zoon en opvolger, was nog
maar twee jaren oud, en kwam dus onder voog ^^^g
dij van zijnen vaderlijken oom floris, die ech-
ter twee jaren daarna, in een tournooifpel tc
Antwerpen gewond zijnde, overleed. Vrouwe
ALEIO »
(*) ZÜn graf werd in i3i7 te Middelburg in de abd^-
kerk vermoedelijk wed^gevonden, cn aldaar, op las^
van Z, M. den Koning der Nederlanden, ter cc re vnn
hem en van zönen broeder flokxs, Voogd van Holland^
een pracluig gedeiikteekcn opgerigc. Men zie^ onder au-
deren , de Staats-Coutavt van 00 November 1820, en
Algem* Kunst» en Letterbode van 24 Nov, i8io, N**, 48
Cs