Boekgegevens
Titel: C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Auteur: Perk, Cornelis; Wijk, Jacobus van
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1828-1833
3e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-881
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203577
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Leermiddelen (vorm), Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
m
4P4 NEDERLANDSCHE
belangrijk gevolg was het verlies van Antwerpent —
Hoe ging het nu met onzen koophandel ? — Maar hoe
hield zich leycester? — Wie was joan van oldenbar.
neveld? — Welke waardigheid werd hem opgedragen? —
Waardoor maakte leycester zich al meer gehaat ? —
Was hij den koophandel ook genegen? — Hoe ging het
met 'sLands zaken onder zijn beftuur? — Maar keurde
de Koningin van Engeland z^n gedrag niet af? — Ver-
loren wij nog meer fteden? — Wat deden de Engelfche
troepen? — Maar wat maakte leycester vooral ver-
dacht ? — Begon hij nu niet met gewelddadigheden ? —
Waarom befloot hij eindelijk zijn ambt neder te leggen ?
Welke getuigenis geeft raen van Prins maurits? —
Waarom en tegen wien rustte de Koning van Spanje de
onoj^erwinnelijke vloot uit? Hoe groot was dezelve?—
Waardoor had men die een Godsdienftig aanzien gege-
ven ? — Had men ook nog meer dan het gewone oor-
logstuig aan boord ?
Wat was het lot der zoogenaamde onoverwinneiyke
vloot ? — Met welken vijand had zij het eerst te kam-
pen? — Hoe ging het in het Kanaal? — Wat voltooide
de nederlaag? — Kreeg LeytJen ook rog eene gedach-
tenis van die overwinning? — Kwamen al de overige
fchepen behouden te huis ? — Welke gevolgen had deze
mislukking ? — Hoe ging het nu met parma ? — Wie
was MARTEN SCHENK, en wat was zijn lot ? — Verloor
het Vaderland nog niet een dapper man? — Waardoor
kreeg het vaderland nu wat meerder ruimte? — Brag-
ten wij hendrik IV ook eenige hulp toe? — Was Prins
MAVRiTS ook als krijgsman beroemd? - Welk voor-
deel